W sieci możliwości
Organizator: Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty"
Adres: Potockiej 37, 60-211 Poznań, woj. wielkopolskie
Partner: V Liceum Ogólnokształące im K. Potockiej, Centrum Kultury ZAMEK, Radio Merkury
Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2015
Miejsce realizacji projektu: Poznań
Wyniki badań intensywnie prowadzonych w ostatnich latach wśród dzieci i młodzieży mówią same za siebie: internet wywiera istotny wpływ na styl życia młodych ludzi. Nowe technologie pozwalają tworzyć własną tożsamość i budować relacje.

Projekt „W sieci możliwości” skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego nadrzędnym celem jest kształtowanie aktywnej i krytycznej postawy wobec zjawiska nowych technologii i internetu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do zostania badaczami wpływu nowych technologii. Kluczowe są pytania: W jaki sposób nowe technologie wpływają na budowanie i jakość relacji rówieśniczych? Jakie są korzyści i zagrożenia dla komunikacji opartej na nowych technologiach? W oparciu o wyniki badań antropologiczno-socjologicznych młodzież stworzy kampanię społeczną dla rówieśników i dorosłych, wykorzystując dramę, film i dziennikarstwo. Projekt stwarza niepowtarzalną możliwość wcielenia się w role badaczy, twórców, aktorów, filmowców, edukatorów rówieśniczych, dziennikarzy. W ramach kampanii społecznej, uczestnicy przygotują interaktywny spektakl Teatru Forum dla uczniów gimnazjum i liceum, filmiki społeczne o charakterze profilaktycznym, promujące umiejętne i świadome korzystanie z sieci, radiowe spoty społeczne, happening w przestrzeni publicznej szkoły lub miasta, seminarium tematyczne na podsumowanie działań i rozpowszechnianie rezultatów.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook