Szkoła Liderek Animacji Kultury - SzLAK
Organizator: Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Adres: 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
Partner: Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo
Czas trwania projektu: 01 - 06.2011
Miejsce realizacji projektu: Poznań
Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Orange. Każda uczestniczka po odbyciu zajęć otrzymuje mini-dofinansowanie w wysokości 300 zł na zorganizowanie własnego wydarzenia kulturalnego w swoim środowisku lokalnym, szkole, na uczelni.   W ramach projektu powstały dwie publikacje, skierowane dla dziewcząt, chcących organizować wydarzenia kulturalne

Projekt Szkoła Liderek Animacji Kultury przyczyni się do zwiększenia świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze wśród młodzieży, w szczególności wśród dziewcząt. Na projekt będą składały się 3 zasadnicze elementy:

1. Szkoła Liderek Animacji Kultury - warsztaty w czterech blokach tematycznych (wstęp do wiedzy o kulturze, jak animować działania kulturalne, jak pozyskiwać fundusze na projekty kulturalne i jakie są najważniejsze instytucje kultury, jak być liderką animacji kultury)

2. Kulturalne Inicjatywy Lokalne - każda z uczestniczek będzie miała za zadanie zorganizować jedno wydarzenie kulturalne w swoim środowisku lokalnym. Praca nad tą częścią będzie się odbywała pod nadzorem osób zatrudnionych w projekcie. Uczestniczki będą mogły korzystać ze wsparcia i doradztwa osób kompetentnych i doświadczonych, ale działania będą podejmowane samodzielnie.

3. Publikacja materiałów dydaktycznych (Podręcznik Liderki Animacji Kultury oraz Album Dobrych Praktyk)

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook