Symbole
Organizator: Galeria Arsenał
Adres: 15-222 Białystok, woj. podlaskie
Partner: Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Białostocki Ośrodek Kultury
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Białystok
 Projekt „Symbole” został zainspirowany przejawami nietolerancji i rasizmu, do jakich dochodziło w całej Polsce. Takie zdarzenia były szczególnie intensywne na Podlasiu, które niegdyś słynęło ze swojej wielokulturowości. Projekt będzie miał postać warsztatów artystycznych prowadzonych przez artystę multimedialnego Huberta Czerepoka skierowanych do młodzieży, która zazwyczaj jest wiązana z brakiem tolerancji dla inności, należącej do takich jak zbiorowisk jak grupy „kibolskie” czy młodzieżówki partyjne skrajnej prawicy. Uczestnicy warsztatów będą samodzielnie realizowali formy dziennikarskie (gazetki, filmy, wywiady) przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi takich jak telefony komórkowe. Warsztatom będą towarzyszyć pokazy filmowe o tematyce równościowej dostępne szerokiej publiczności, po projekcie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów.

 Efektem warsztatów będzie film dokumentujący ich przebieg podejmujący temat nietolerancji, rasizmu i innych przejawów fobii społecznych. Ten film będzie szeroko dystrybuowany w Internecie poprzez portale społecznościowe, serwisy wideo oraz strony projektu.
Galeria Arsenał jako instytucja prowadząca projekt zajmie się głównie organizacją warsztatów oraz koordynacją całości łącznie z promocją akcji. Natomiast obecność Białostockiego Ośrodka Kultury umożliwi pokaz filmów w profesjonalnym kinie, a Podlaska Zachęta Sztuk Pięknych zapewni wysoki poziom artystyczny i merytoryczny realizowanych działań (warsztaty, dyskusja, pokaz filmu dokumentującego warsztaty).
W kształtowaniu postaw otwartości pomocna może być sztuka współczesna. Młodzi ludzie, dotychczas marginalizowani z powodów ekonomicznych, pochodzenia czy sprawności intelektualnej, wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnego artystę i zapewne po raz pierwszy w życiu będą mieli możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie audiowizualnym. Celem projektu jest zmiana postaw młodych ludzi zagrożonych wpływami ruchów nacjonalistycznych poprzez edukację kulturalną z zakresu tolerancji i działania artystyczne podejmujące temat dyskryminacji. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do budowania na Podlasiu atmosfery tolerancji i poprawi wizerunek regionu w oczach osób z innych miast i krajów.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook