Mnemotechniki
Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK)
Adres: Działdowska 12 24, 01-184 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy; Teatr Dramatyczny; Centrum Kultury Łowicka
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.praktycy.org
Mnemotechniki to projekt międzypokoleniowy i międzyśrodowiskowy – do współpracy zaprosiłyśmy wychowanki zakładu poprawczego, seniorki, dziewczyny z liceów i blokowisk, młode raperki. Wspólnie tworzymy multimedialny, hiphopowy spektakl teatralny. Punktem wyjścia w budowaniu spektaklu są watki autobiograficzne uczestniczek. Zajmujemy się pamięcią, przekazywaniem doświadczeń, opowieści, wspomnień. Zależy nam na rozwijaniu języka opowiadania i rozumienia. Chcemy, żeby starsze opowiadały młodszym i żeby młodsze opowiadały starszym. O prostych sprawach: o tym, kim są, o tym, czego się boją i czego pragną.    www.praktycy.org/mnemotechniki  

Mnemotechniki to ćwiczenie tych obszarów pamięci, które umykają historiografii. Głosy kobiet, również tych niewygodnych, wykluczanych, przemilczanych – ze względu na pochodzenie społeczne, wiek, status ekonomiczny. Spektakl powstaje podczas warsztatów kreatywnego pisania, rapowania, śpiewania i opowiadania historii. Warsztaty prowadzą doświadczone animatorki kultury, raperki, raperzy, piosenkarki i muzycy. Warsztaty odbywają się w Teatrze Dramatycznym, Centrum Kultury Łowicka, na Scenie Lubelskiej, w UFIe oraz w Zakładzie Poprawczym. Premiera będzie miała miejsce 26 maja w Teatrze Dramatycznym.

Mnemotechniki łączą doświadczenia wyniesione z poprzednich projektów stowarzyszenia – wykorzystanie rapu jako metody pracy animacyjnej, łączenie grup pochodzących z różnych środowisk. Nowym elementem jest wejście we współpracę z teatrem repertuarowym. Dzięki tej współpracy zmienia się przestrzeń, w której będziemy pracować – sala teatralna zamiast sali gimnastycznej. Dla wielu młodych będzie to jedno z pierwszych spotkań z teatrem. 

Rozpoznanie problemów, na które odpowiedzą jest projekt, opiera się na naszej wieloletniej pracy z młodymi osobami pochodzącymi ze środowisk defaworyzowanych (w tym m.in. z młodzieżą z blokowisk, wychowującą się na ulicy, dziewczynami osadzonymi w zakładach poprawczych, jak również z osobami, które opuściły ośrodki zamknięte). Osoby te często mają wrażenie, że nie ma dla nich miejsca w kulturze, że jest to obszar elitarny, na który oni nie mogą mieć wstępu. Przekłada się to na brak nawyków uczestnictwa w kulturze, nieumiejętność korzystania z jej dóbr, niechęć do wszelkich przejawów "kultury wysokiej", takich jak książki i teatr, a także, w dalszej konsekwencji brak umiejętności poruszania się w świecie społecznym. Obserwujemy również zanikanie więzi ze starszym pokoleniem, zamykanie się we własnym świecie oraz niechęć do podejmowania wysiłku w kierunku zmiany tej sytuacji. Projekt jest też odpowiedzią na pogłębiające się podziały społeczne, rosnące nastroje oburzenia i frustracji.

Ważnym motywem naszego działania jest również chęć wpływu na kulturę hiphopową, która kształtuje wielu młodych ludzi. Rap jest muzyką, która pierwotnie służyła emancypacji, mówiła o rzeczach ważnych, była głosem osób defaworyzowanych. Obecnie w Polsce młodzi ludzie piszą piosenki, które powielają klisze językowe, opowiadają wciąż o tych samych tematach, nie przynoszą niczego nowego. Młodzi raperzy wypowiadają przemocowe, seksistowskie i nacjonalistyczne teksty - często nie rozumiejąc słów, których używają.

 

 

 

 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
Tamalka
25 marca 2012, 11:41
Super projekt. Trzymam kciuki!!!

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook