Projekty kategorii relacje:

zastępcza grafika dla projektu „Pierwsze taśmy Krappa” – mulitmedialny zapis pokolenia Y w Polsce i we Francji
„Pierwsze taśmy Krappa” – mulitmedialny zapis pokolenia Y w Polsce i we Francji
Projekt realizowany będzie wspólnie przez polską i francuską młodzież. W sztuce Samuela Becketta „Ostatnia taśma Krappa” tytułowy bohater odsłuchuje nagrania, które robił co roku, by dokumentować swoje życie. Równolegle w obu zespołach będzie powstawał podobny do Krappowego multimedialny zapis doświadczeń uczestników projektu. Zespoły będą również zajmowały się analizą inscenizacji sztuk Becketta oraz jego dwujęzycznym życiem w kontekście dzisiejszych procesów migracji. W czasie projektu część uczestników z Francji przyjedzie do Polski, a część z Polski odwiedzi zespół francuski. Reszta uczestników będzie ze sobą współpracowała ponad granicami dzięki regularnie organizowanym telekonferencjom. Zarówno przygotowanie przedstawienia, jak sama organizacja wymiany będą samodzielnymi zadaniami stojącymi przed uczestnikami. Jednym z głównym celów projektu jest stworzenie uczestnikom warunków pracy w międzynarodowym zespole, którego prace są koordynowane dzięki nowoczesnej technologii.
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Akademia Orange VI EDYCJA
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
Akcja: Głęboka!
Nazwa projektu związana jest z ulicą Głęboką, czyli główną arterią Cieszyna, która łączy rynek miasta z mostem na polsko-czeskim przejściu granicznym. Projekt poświęcony jest umacnianiu więzi międzypokoleniowych łączących mieszkańców miasta oraz integracji społeczności lokalnej. Zadania te będą realizowane przez włączenie uczestników projektu w próby zachowania dziedzictwa kulturowego. Projekt jest adresowany zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Obie grupy uczestników zaangażują się w odmienne działalności, które jednak będą miały wspólny finał. Na podstawie zgromadzonych materiałów dźwiękowych zostanie przygotowane słuchowisko-spacerownik. Jego premiera odbędzie się równolegle z przygotowanym przez dzieci dla mieszkańców miasta Świętem Ulicy.
obraz projektu
Audiostacja.Falenica
Audiostacja.Falenica to innowacyjny projekt artystyczno–resocjalizacyjny, działanie kulturą, rozumienie resocjalizacji jako procesu wprowadzania w życie społeczne, a nie izolacji. Działania projektu Stowarzyszenia Praktyków Kultury prowadzone były w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Ich celem jest udzielenie głosu „osobom niesłyszalnym” - za pomocą sztuki i nowoczesnych mediów.    
zastępcza grafika dla projektu Hipertekst o małym mieście
Hipertekst o małym mieście
Projekt polega na wspólnym stworzeniu przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną multimedialnej powieści hipertekstowej. Podczas warsztatów stanowiących integralną część projektu młodzież będzie doskonalić swój warsztat pisarski, dowie się, co to jest hipertekst, jakie możliwości daje twórcom, jak nowe technologie i internet stymulują powstawanie nowych zjawisk w sztuce.
obraz projektu
INSPIRACJA - KREACJA - AKCJA
INSPIRACJA – odkrywanie historii i kultury regionu poprzez: aktywne działania takie jak wywiady, umiejętne przeglądanie archiwów oraz Internetu, przegląd starych fotografii, książek, przede wszystkim zaś rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek oraz wywiady. Ta część stanie się inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. KREACJA – praca nad artystycznym zaprezentowaniem wiedzy zdobytej w pierwszym etapie. Proponowane są następujące grupy: teatralna, fotograficzna i dziennikarsko-filmowa AKCJA – prezentacje związane z kulturą i historią regionu w postaci wystaw fotograficznych, pokazów filmowych oraz widowisk teatralnych, które odbędą się w Toruniu i w miejscowościach i wsiach, z których pochodzą uczestnicy projektu. Wszystkie materiały powstałe w ramach akcji (scenariusze zajęć i film dokumentujący projekt) będą dostępne w Internecie.
zastępcza grafika dla projektu Kinoteka Dzieci
Kinoteka Dzieci
„Kinoteka Dzieci” to projekt, który zakłada całkowite oddanie władzy w kinie dzieciom i młodzieży. Szereg warsztatów przygotuje młodych twórców i kuratorów do tworzenia własnego programu filmowego, promocji działań kina przez przygotowanie plakatów i zwiastunów filmowych, a także do tworzenia własnych etiud filmowych.
zastępcza grafika dla projektu Kręcimy bramy
Kręcimy bramy
Projekt „Kręcimy bramy” to cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z całej Łodzi, które odbędą się w formie półkolonii podczas ferii oraz w formie spotkań popołudniowych.
1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook