Wolne Muzeum na Wolnicy. Kolektyw Kazimierz
Organizator: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Adres: Krakowska 46, 31-066 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków S.A.”,Kolorowe Media Sp. z o.o.
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kraków
Projekt jest propozycją działań skierowanych do dzieci i młodzieży krakowskiego Kazimierza. Wspólne odkrywanie historii dzielnicy, współczesnej kultury oraz atrakcyjne działania na rzecz lokalnej społeczności mają za zadanie zaktywizować dzieci i młodzież biorące w nim udział. Dzięki łączeniu metod pracy używanych przez streetworkerów i etnografów uczestnicy będą poznawać i twórczo zmieniać miejsce swego zamieszkania. Wszystkie działania są tak zaprojektowane, by związane z nimi decyzje były podejmowane przez samych uczestników i by to oni byli autorami i organizatorami poszczególnych przedsięwzięć. Jednym z istotniejszych elementów projektu będą działania uczestników mające na celu rewitalizację jednego z kaziemierzowskich podwórek, tak by powstało miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy mogą spędzać wolny czas w trakcie cieplejszych miesięcy roku.

Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie serii działań, które mają za zadanie pobudzić oddolny i sąsiedzki ruch zmian na Kazimierzu. Projekt zakłada wspólne wyjścia animacyjne zarówno o charakterze sportowym, jak i kulturalnym. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących relacji z innymi, historii i natury dzielnicy oraz w warsztatach poświęconych projektowaniu najbliższego świata. Uczestnicy będą przygotowywali wywiady, robili fotografie oraz kręcili krótkie filmy. Powstałe materiały będzie można obejrzeć w wirtualnej galerii na stronach internetowych Muzeum Etnograficznego.

Dokumentacja projektu będzie też służyła studentom kierunków pedagogicznych, artystycznych i etnograficznych odbywającym szkolenia w krakowskim Muzeum Etnograficznym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook