Wolne muzeum sztuk ulicznych
Organizator: Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz
Adres: Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
Partner: Miejski Ośrodek Kultury, Fundacja Vlepvnet
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Zgierz
Głównym celem projektu jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, która umożliwiłaby im rozumienie sztuki współczesnej oraz jej współtworzenie. Zadaniem uczestników będzie zorganizowanie w Zgierzu otwartego muzeum street artu. Będą oni tworzyli eksponaty, wzorując się na dziełach najsłynniejszych twórców. W sześciu grupach poświęconych różnym formom sztuki ulicznej będą powstawać przyszłe elementy wystawy. Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym na jednym z placów miasta i opatrzona oprawą muzealną. Będzie również inspiracją do rozmowy o miejscu sztuki w przestrzeni publicznej oraz dyskusji nad granicami między sztuką wysoką a niską oraz street artem a wandalizmem. Tak, jak to sugeruje sama nazwa, do eksponatów Wolnego Muzeum każdy będzie mógł dołączyć własne dzieło.

Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy pracujące nad różnymi dziedzinami street artu. Będą poznawać historie danego nurtu, wykorzystywane przez jego twórców techniki oraz próbować własnych sił przy tworzeniu dzieł. Zaplanowane zajęcia mają dotyczyć zarówno tworzenia instalacji w przestrzeni miasta, projektowania plakatów i vlepek, przygotowania przedstawień ulicznych oraz flash mobów, jak i tworzenia murali oraz szablonów grafitti.

Powstałe muzeum przez cały czas jego otwarcia będzie można zwiedzać, dla grup zostaną zorganizowane wycieczki z przewodnikami, którzy będą udzielali informacji o street arcie . Powstanie również katalog muzeum, który zostanie rozesłany do wszystkich szkół oraz instytucji kulturalnych w mieście.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook