Świat od kuchni
Organizator: Pracownia Alternatywnego Wychowania
Adres: Wólczańska 225, 93-005 Łódź, woj. łódzkie
Partner: Fundacja Urban Forms, Dzieci w Łodzi
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Łódź
„Świat od kuchni” to interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla podopiecznych Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi. Składać się będzie z cyklu spotkań kulinarnych z obcokrajowcami zamieszkującymi Łódź, a także Łodzianami reprezentującymi różne kultury i narodowości. Poznając kuchnie wybranych krajów Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji, uczestnicy będą zdobywać również wiedzę o różnych kulturach i tradycjach. Spotkaniom kulinarnym będą towarzyszyły warsztaty medialne dotyczące redagowania tekstów, obróbki cyfrowej zdjęć, tworzenia filmów i prowadzenia blogów oraz zajęcia dotyczące stereotypów i uprzedzeń. Kulinarny cykl spotkań z obcokrajowcami zakończą się warsztatami graffiti, podczas których uczestnicy będą próbowali podsumować swoje doświadczenie za pomocą street artu, oraz wspólna organizacja festynu dla mieszkańców Łodzi.

Zajęcia kulinarne są pomysłem na umożliwienie uczestnikom kontaktu z przedstawicielami odmiennych narodowości, wraz z warsztatami koncentrującymi się wokół stereotypów mają na celu przeciwdziałanie nietolerancji, rasizmowi i uprzedzeniom. Jednocześnie uczestnicy dokumentując swój udział w projekcie i wyszukując odpowiednie wiadomości potrzebne do jego realizacji, będą uczyć posługiwania się komputerem, korzystania z internetu jako źródła informacji oraz przedstawiania swoich poglądów.

Finałem projektu będzie organizacja festynu, na którym będzie można zapoznać się z efektami przeprowadzonych warsztatów, spróbować przygotowanych potraw, poznać kulturę innych narodowości, sprawdzić swoją wiedzę na ten temat, a także obejrzeć dokumentację projektu – zdjęcia oraz filmy. Wystawa po festynie zostanie przeniesiona do galerii miejskiej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook