Rakietowa Edukacja Osiedlowa
Organizator: Fundacja Nowe Centrum
Adres: Złotego Wieku 11/22, 31-616 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza, Książki z Obrazkami – Projekty Wydawnicze Alicja Łukańko
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kraków
Projekt realizowany metodą streetworkingu ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i niwelowanie braków edukacyjnych. Związany jest z rozwijaniem autorskiego narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą przystosowanego do pracy ulicznej. „Rakiety edukacyjne” wyposażone są w gry i zabawy związane z tradycyjnymi dziedzinami wiedzy, kształtującymi postawy obywatelskie i proekologiczne. W ramach projektu zostaną stworzone dodatkowe ich elementy poświęcone rozwijaniu umiejętności artystycznych oraz edukacji kulturowej. Stworzone materiały edukacyjne – pomysły na tablice edukacyjne oraz projekty już istniejących, scenariusze zajęć i propozycje ćwiczeń poświęconych rozwojowi kreatywności oraz talentów artystycznych – dostępne będą dla każdego na stronie Fundacji Nowe Centrum.

Dzięki projektowi uczestnicy poszerzą swą wiedzę oraz będą kształtować umiejętności potrzebne do świadomego odbierania sztuki i uczestniczenia w niej. Służy też budowaniu zaufania do instytucji publicznych, w tym szkoły, ma zachęcać do kontynuacji nauki oraz umożliwiać rozwijanie zainteresowań i pasji.

Jednocześnie zadaniem organizatorów jest pozyskanie i wyszkolenie wolontariuszy, którzy będą umieli prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży metodą streetworkingu. Zakłada ona prowadzenie działań socjalnych i edukacyjnych nie w tradycyjnych instytucjach, lecz docieranie do miejsc, w których najczęściej i najchętniej przebywają podopieczni. Pomysły, by podejmować działania wśród dzieci w ich naturalnym środowisku, mają również działać aktywizująco na społeczność lokalną oraz zwrócić uwagę na problemy ubóstwa i nierówności edukacyjnej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook