Młodzi Kreatywni
Organizator: Trzebiatowski Ośrodek Kultury
Adres: Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
Partner: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, NEV Gmina Trzebiatowska
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2013
Miejsce realizacji projektu: Trzebiatów
Celem projektu jest rozbudzenie w uczestnikach chęci twórczego włączenia się w życie miasta. Uczestnicy – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Trzebiatowa – wezmą udział w cyklu artystycznych warsztatów uczących, jak za pomocą różnych środków wyrazu dokumentować, obrazować i zmieniać przestrzeń miejską. Ukoronowaniem projektu będzie happening, podczas którego w przestrzeni miejskiej zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna, odbędzie się pokaz filmów oraz zostanie wystawione przedstawienie teatralne. Najlepsze zdjęcia zostaną wydrukowane w formie pamiątkowych pocztówek. Stając się wizytówkami Trzebiatowa, będą służyły do jego promocji.

W ramach projektu spotkania z młodzieżą poprowadzą animatorzy kultury, zachęcając do wykorzystani własnych pomysłów do działań w przestrzeni miejskiej. Uczestnicy wezmą udział w trzech rodzajach warsztatów. Warsztaty filmowe poświęcone będą dokumentowaniu życia miasta i jego mieszkańców. Warsztaty fotograficzne koncentrować się będą wokół sposobów artystycznego uchwycenia w obiektywie przestrzeni miejskiej. Warsztaty teatralne związane będą natomiast z charakterystycznymi dla miasta postaciami.

Udział w projekcie pozwoli młodzieży aktywnie zaangażować się w działalność twórczą, dając jej możliwość podjęcia nowych inicjatyw artystycznych. Jest to pomysł na sposób stwarzania warunków do kreatywnego spojrzenia na swoje miasto oraz podjęcia działań na jego rzecz, które nie tylko ożywią przestrzeń miejską Trzebiatowa, lecz mają także służyć integracji społeczności lokalnej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook