Wchodzimy na scenę życia
Organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej "Kreda"
Adres: 56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
Partner: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO, Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Wołów
,,Wchodzimy na scenę życia” to projekt, który ma zachęcić uczestników do innego niż dotychczasowy sposobu spędzania wolnego czasu. 36 dziewcząt i chłopców w wieku 8-18 lat z terenu Krzydliny Wielkiej weźmie udział w dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju, prowadzonych przez ekspertów warsztatach: malarskich, taneczno-muzycznych i fotograficzno-dziennikarskich.

Osią projektu jest zorganizowanie wystawy malarstwa i występów artystycznych propagujących tradycje ludowe dla mieszkańców Krzydliny Wielkiej i okolic. Zajęcia dziennikarsko-fotograficzne otworzą możliwości szerszego korzystania z pracowni komputerowej i Internetu, na specjalnie stworzonym blogu będą opisywane postępy w projekcie, powstanie także prezentacja multimedialna. Zajęcia będą się odbywały w szkole, świetlicy wiejskiej, plenerze. Przewidziane są też dwa wyjazdy edukacyjne: wizyta w redakcji gazety lokalnej i wyjazd do pracowni arteterapii.
Warsztaty wpłyną na rozwój twórczy uczestników, rozwiną ich kreatywność i pozwolą odkryć uśpione talenty. Młodzi ludzie z małej miejscowości zrozumieją, że wielki świat stoi przed nimi otworem, należy wykazać jedynie trochę chęci i zaangażowania. Dzieci zyskają także okazję do zacieśnienia więzi koleżeństwa i przyjaźni, współpracy, udzielania wzajemnego wsparcia i dzielenia z kolegami radości.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook