Ochrona marzeń
Organizator: Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Adres: 01-874 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
„Autonarracja” - spotkania z psychologiem, których tematem będzie budowanie umiejętności autorefleksji - opowieści o sobie, swoich marzeniach i sposobach ich realizacji. Opowieść będzie prowadzona w formie portretów - podczas warsztatów fotograficznych powstanie cykl fotografii od „jaki jestem” do „jaki chciałbym być” z użyciem programu Photoshop.

„Zareklamuj swoje marzenia” - warsztaty w MultiArt i MultiMusic: stworzenie, na bazie fotografii, filmu reklamującego siebie i ścieżki dźwiękowej z tekstem wypowiedzi. Filmy i zdjęcia zostaną zaprezentowane w e-galerii podczas wernisażu. Motyw wzorców osobowych pojawi się podczas warsztatów kinoterapii pod kierunkiem A. Prokopowicz. "Wykreuj siebie": warsztaty zawodowe, oparte na świeżo nabytych umiejętnościach – do wyboru: - kursy podstaw grafiki komputerowej; - kursy wizażu i stylistyki; - kursy tworzenia i nagrywania muzyki, prowadzone przez „idoli” naszych uczestników wywodzącymi się ze środowisk hip-hopowych (Marcin Matuszewski „Duże Pe”). Jedno z tych spotkań zostanie połączone z mini koncertem oraz pokazem form działalności streetartowej (graffiti, beatbox, freestyle). "Żyj z innymi" - spotkania z instruktorami z działu prewencji Straży Miejskiej w formie tworzenia gier i zabaw wg własnych scenariuszy; Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych: TPD i Nasza Szafa, wybrane razem z pracownikami tych instytucji.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook