Mursk w kolorze...
Organizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Adres: Sękocińska 4 m. 2, 02-313 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Fundacja Ari Ari, Bydgoszcz, Państwowe Muzeum Etnograficzne,
Czas trwania projektu: marzec-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Mursk,
URL: http://www.wwarszawie.org.pl/pl/
 Projekt „Mursk w kolorze...” składa się z dwóch części. Pierwsza polega na przeprowadzeniu analizy kolorystycznej obszaru, w którym przeprowadzany jest projekt. W tym celu zostaną wzięte pod uwagę różne dane, takie jak roczne amplitudy temperatury i opadów, położenie geograficzne, mapy satelitarne czy historia koloru w lokalnej twórczości oraz kolory występujące we współczesnej architekturze i zdobnictwie. Dzieci opracują kolorystyczną mapę miejsca i wybiorą kolor dominujący przeprowadzając w tym celu analizę naukową. Wyniki tych badań w drugim etapie projektu posłużą do wprowadzenia konkretnych zmian we wsi, takich jak postawienie nowych wiat na przystankach i pomalowanie ich na wybrane kolory czy ustawienie tablic informacyjnych. Mieszkańcy wezmą czynny udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu tego etapu. Dodatkowo każdy otrzyma wiadro farby w danym kolorze do wykorzystania według własnego pomysłu, w ten sposób projekt obejmie nie tylko przestrzeń publiczną ale i prywatną oraz przyniesie trwałe zmiany w wyglądzie miejscowości.

 Odbiorcą projektu są mieszkańcy wsi Mursk, którzy w praktyce nie mają żadnego kontaktu ze sztuką, tymczasem istnieje wyraźna potrzeba by promować sztukę nowoczesną poza wielkimi miastami. Projekt pokazuje, że nauka i sztuka nie są oderwane od rzeczywistości, a nauka może być podstawą działań z zakresu kultury i sztuki. Akcja odpowiada też na potrzeby dzieci, które w szkołach nie mają styczności z długofalowymi i interdyscyplinarnymi projektami naukowymi. W projekcie wezmą udział specjaliści z różnych branż: kartograf, meteorolog, grafik komputerowy oraz pracownicy Państwowego Muzeum Etnograficznego.
Innym ważnych celem projektu jest zwrócenie uwagi na otaczający nas chaos kolorystyczny oraz uwrażliwienie ludzi na potrzebę dbania o estetykę otoczenia także w postaci rozważnego i planowego dobierania kolorów, najlepiej bazując na tradycji poszczególnych regionów.
W ramach projektu planowana jest również budowa sieci internetowej, co ułatwi pracę i późniejszą promocję akcji, a mieszkańcom wsi umożliwi korzystanie z wiedzy i informacji dostępnych w Internecie przeciwdziałając ich marginalizacji społecznej i cyfrowej.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook