INSPIRACJA - KREACJA - AKCJA
Organizator: Fundacja Rozwoju Wolontariatu
Adres: ul. 3 Maja 18/1, 20-078 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Szkoła Podstawowa w Złotorii, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gminny Ośrodek Kultury w Książkach, Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Toruń
URL: http://www.projektor.org.pl
INSPIRACJA – odkrywanie historii i kultury regionu poprzez: aktywne działania takie jak wywiady, umiejętne przeglądanie archiwów oraz Internetu, przegląd starych fotografii, książek, przede wszystkim zaś rozmowy z mieszkańcami wsi i miasteczek oraz wywiady. Ta część stanie się inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy i podejmowania samodzielnych działań twórczych. KREACJA – praca nad artystycznym zaprezentowaniem wiedzy zdobytej w pierwszym etapie. Proponowane są następujące grupy: teatralna, fotograficzna i dziennikarsko-filmowa AKCJA – prezentacje związane z kulturą i historią regionu w postaci wystaw fotograficznych, pokazów filmowych oraz widowisk teatralnych, które odbędą się w Toruniu i w miejscowościach i wsiach, z których pochodzą uczestnicy projektu. Wszystkie materiały powstałe w ramach akcji (scenariusze zajęć i film dokumentujący projekt) będą dostępne w Internecie.

Głównym obszarem działań Fundacji Rozwoju Wolontariatu jest program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. W projekcie „INSPIRACJA – KREACJA – AKCJA” będą uczestniczyli wolontariusze- studenci, którzy poprowadzą zajęcia z dziećmi. Szkoły będące partnerami projektu zajmą się rekrutacją dzieci i zapewnią studentom nocleg oraz wyżywienie. W akcji weźmie też udział Fundacja DOBRA SIEĆ, która pomoże przy tworzeniu strony internetowej przedsięwzięcia.


Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom warsztatów historii i kultury miejsca, z którego pochodzą oraz zachęcić do świadomego odbioru kultury i aktywnego jej współtworzenia. Ma uświadomić, że ciekawe i wartościowe rzeczy dzieją się również w najbliższym otoczeniu, a także wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Przedsięwzięcie ma przedstawić dzieciom zagadnienia dotyczące historii, kultury i sztuki w sposób atrakcyjny, wykorzystując innowacyjne i aktywne metody nauczania oraz nowoczesne technologie. „INSPIRACJA – KREACJA – AKCJA” stymuluje samodzielność i aktywne postawy twórcze.


Innym ważnym zamierzeniem projektu jest upowszechnianie wolontariatu jako wartościowej metody budowania i rozwoju kapitału społecznego.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook