Wirtualne miasteczko
Organizator: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Adres: Grodzka 21, 20-112 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Liceum Ogólnokształcące w Józefowie
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Lublin, Józefów Biłgorajski
URL: http://www.teatrnn.pl
W ramach projektu został stworzony innowacyjny środek dydaktyczny - trójwymiarowa wirtualna makieta przedwojennego Józefowa Biłgorajskiego, która daje możliwość interaktywnego spaceru po jego historycznej zabudowie. Przedstawia przestrzeń tego miasteczka w okresie dwudziestolecia międzywojenngo. Podstawą jej wykonania był plan miasta z 1810 roku, zaś budynki umieszczone na makiecie zostały wykonane na podstawie zdjeć archiwalnych, dokumentacji technicznych obiektów i innych dokumentów. Makieta została stworzona przy pomocy oprogramowania Google Earth i jest dostępna dla wszystkich użytkowników internetu bez wykorzystywania dodatkowego oprogramowania.

Makieta została stworzona we współpracy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. Jest to innowacyjna aplikacja umożliwiająca poznanie historycznej zabudowy sztetla, jakim był Józefów, oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi fenomenu kulturowego miasteczek Lubelszczyzny.

Do makiety za pomocą znaczników zostały podłączone materiały dotyczące różnych aspektów życia w przedwojennym miasteczku. Znaczniki są odsyłaczami do zasobu Leksykonu "Lublin. Pamieć miejsca" oraz do Biblioteki Multimedialnej Teatr NN. Stanowią one kompendium wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Józefowa, wykorzystującym różnego typu multimedia. Treści te, zintegrowane z makietą, zostały przetłumaczone na język angielski. Udostępnimyśmy w internecie również scenariusze lekcji z wykorzystaniem makiety.

Ponadto  

Zapraszamy do zapoznania się z:

informacjami o fenomenie sztetla

informacjami o historii Józefowa Biłograjskiego i Józefowie sztetlu

podstawowymi pojęciami związanymi z architekturą miasteczek

Modele 3d, które zostały stworzone w ramach projektu są dostępne dla każdego w Bibliotece Multimedialnej. Zapraszamy do tworzenia własnych projektów.

Proponujemy też specjalną grę w rzeczywistej przestrzeni Józefowa. 

O miasteczkach na Lubelszczyźnie można przeczytać tutaj.

Projekt jest elementem stale realizowanego w Ośrodku programu Środki Świata. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie o jakość edukacji, o to jaka powinna być Szkoła w XXI wieku. To pytanie nabiera szczególnie dramatycznego wydźwięku w miejscu, w którym żyjemy w jednym z najbiedniejszych Regionów Europy. To właśnie tutaj widać najwyraźniej jak wielką rolę pełni Szkoła w przygotowaniu młodego człowieka do życia we współczesnym świecie. W każdej lokalnej społeczności, w szczególności na wsi i na prowincji szkoła jest instytucją o ugruntowanym znaczeniu i prestiżu. Bardzo często szkoła staje się rodzajem centrum edukacyjno – cywilizacyjnym dla małej, biednej miejscowości.

Więcej informacji na temat projektu oraz wirtualna makieta znajdują się na stronie: miasteczko.teatrnn.pl.

Scenariusze zajęć w języku angielskim

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook