LublinLab
Organizator: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Adres: Grodzka 21, 20-112 Lublin, woj. lubelskie
Partner: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
Czas trwania projektu: maj-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Lublin
URL: http://www.teatrnn.pl
 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” podejmuje działania stwarzające warunki mieszkańcom miasta do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym Lublina, rozwijania postaw prospołecznych i zdobywania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina. Projekty realizowane przez Ośrodek budują wizerunek Lublina jako miasta otwartego i nowoczesnego oraz szanującego swoją przeszłość. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki naucza w sposób atrakcyjny i nowatorski, przez lata wypracowała optymalne warunki wielostronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych i programu zajęć pozalekcyjnych, w ramach których umożliwia uczniom uczestnictwo w życiu kulturalnym, m.in. współpracując z instytucjami kulturalno- oświatowymi.

 W ramach projektu LublinLab powstanie unikalne przedsięwzięcie w zakresie edukacji kulturalnej.
Kluczowe jest w nim wykorzystanie metody medialabu, formy działania umożliwiającej wspólną pracę i uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin nad projektami wykorzystującymi nowe media i technologie. Punktem wyjścia dla organizatorów było przekonanie, że dziś mamy do czynienia z nowym światem edukacji, w którym aby dotrzeć do ucznia, trzeba posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. Uczeń w społeczeństwie informacyjnym wymaga zupełnie nowego podejścia, dzięki któremu będzie potrafił przetworzyć docierającą do niego informację w wiedzę. Nowe technologie nie są w pełni wykorzystywane w edukacji dzieci w polskich szkołach, stąd wynika niedostateczne przygotowanie młodych ludzi do świadomego odbioru kodów kulturowych oraz sprawnego poruszania się po świecie wirtualnym. Pojawia się ryzyko wtórnego wykluczenia cyfrowego.
Uczestnicy projektu wykorzystując metodę medialabu spróbują zidentyfikować, zaproponować i stworzyć rozwiązania wybranych społecznych problemów współczesnego Lublina i tych z obszaru dziedzictwa kulturowego. Prace rozpoczną się od opracowania scenariuszy zajęć dla dzieci, a następnie zostaną przeprowadzone z nimi warsztaty medialabowe. Kulminacją będzie medialab z zaproszonymi edukatorami, artystami, programistami, grafikami.
Zaproponowany projekt rozwija multidyscyplinarność, kompetencje cyfrowe, zdolności adaptacyjne oraz kompetencje międzykulturowe młodych ludzi, które będą im bardzo potrzebne w dorosłym życiu.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook