KULTURALNy ERUDYTA. Telefoniczna gra edukacyjna dla dzieci niewidomych i słabowidzących
Organizator: Fundacja Szansa dla Niewidomych
Adres: 00-216 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej nr 8
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Wiedzę o kulturze wśród niewidomej i słabowidzącej młodzieży będziemy szerzyć dzięki rozwiązaniom teleinformatycznym. W oparciu o stworzoną przez Fundację grę-quiz (opracujemy grę, platformę internetową, kod programu - opis działania w produktach projektu), działającą na połączeniu technologii Internet - telefon komórkowy, zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o kulturze.

Program do telefonu będzie można pobrać za darmo ze strony projektu (albo strony Fundacji Orange) lub zagrać na komputerze. Programy będą wykorzystywać bazę złożoną z około tysiąca tabel oraz ważnych informacji i ciekawostek nt. nowych technologii dla niewidomych i słabowidzących. Nauczyciele testujący i prowadzący konkurs otrzymają imienne konto z loginem i hasłem i będą mieć dostęp do wyników konkursu. W konkursie weźmie udział 40 uczniów z gimnazjum i liceum partnerskiej szkoły. Pierwsi trzej uczniowie, którzy zgromadzą najwięcej poprawnych odpowiedzi w określonym czasie dostaną atrakcyjne nagrody. Programy pozostaną aktywne także po zakończeniu projektu. Nowych użytkowników pozyskamy m.in. rozsyłając ulotki informujące o grze. Nauczyciele lub pracownicy fundacji będą mogli modyfikować oraz usuwać tabele proponowane przez użytkowników. Nowa tabela przed aktywacją będzie sprawdzana pod kątem poprawności treści, stąd gra ma szansę stać się wiarygodnym źródłem wiedzy. Projekt zakończy rozdanie nagród w OSW nr 8 z udziałem dziennikarzy. Imprezę ogłosimy w radiu i www fundacji i szkoły.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook