Dostarczenie narzędzi do przygotowywania kreacji multimedialnych przez uczniów początkowych klas szkół podstawowych jako fragment polonizowania platformy edukacyjnej Sugar (One Laptop Per Child)
Organizator: Fundacja Chocimska
Adres: 00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
 Celem projektu jest przygotowanie i udostępnienie bezpłatnych multimedialnych narzędzi edukacyjnych i twórczych dla dzieci w wieku szkolnym, aplikacji profesjonalnie przygotowanych, sprawdzonych i o bardzo szerokich możliwościach, w polskiej wersji językowej z otwartą licencją. Darmowe narzędzia do pracy i zabawy będą dostępne dla wszystkich, szczególnie dla tych najuboższych, co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. Dzieci będą mogły rozwijać umiejętności twórcze i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu kultury.

 W ramach projektu zostaną przetłumaczone instrukcje obsługi aplikacji do tworzenia multimediów (m.in. TamTam, Foto Toon, Tux Paint i Slapsticks) oraz przygotowane bądź przetłumaczone scenariusze lekcji. Dzięki nim każde dziecko w Polsce będzie mogło w formie kreatywnej zabawy i nauki tworzyć animacje, komiksy, prace plastyczne, kompozycje muzyczne, piosenki i filmy. W ramach informowania i propagowania dzieci i nauczycieli o możliwości korzystania z takich aplikacji, ogłoszony zostanie ogólnopolski konkurs z nagrodami na najlepsze prace wykonane w ww technologiach. Konkurs będzie otwarty dla wszystkich uczniów.
Projekt jest częścią szerszej całości, mianowicie tłumaczenia i przystosowania dla polskich użytkowników systemu edukacyjnego Sugar (www.olpc.pl). System Sugar (www.sugarlabs.org) jest rozwijanym na całym świecie projektem otwartego oprogramowania przeznaczonego dla dzieci w wieku szkolnym. Początkowo był rozwijany na potrzeby inicjatywy „One Laptop Per Child” (OLPC). Ze względu na to, że oprogramowanie to jest tworzone jako open-source na bazie systemu Linux, każdy może z niego korzystać i modyfikować na własne potrzeby bezpłatnie. Sugar może pracować na dowolnych komputerach. Dotychczas z projektu OLCP/Sugar skorzystało blisko 2 mln dzieci na świecie.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook