Zamiana ról. Warsztaty w MCK przeciw stereotypom
Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury
Adres: Główny Rynek 25, 31-008 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Fundacja Przestrzeń Kobiet, Agencja marketingowa Za Siedmioma Górami Marta Majdzik
Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kraków
Celem projektu organizowanego przez MCK w Krakowie jest zwrócenie uwagi na utrwalane w procesie edukacji szkolnej stereotypy dotyczące społecznej roli kobiety i mężczyzny. Organizatorzy przygotowali zajęcia zarówno dla młodzieży gimnazjalnej, jak i kształcili w tym kierunku nauczycieli. Podczas warsztatów młodzież pozna problemy segregacji płciowej oraz odwiedzi różne zakłady pracy, w których będzie prowadzić wywiady z pracownikami. Na ich podstawie, oraz dzięki stworzonej przez siebie dokumentacji fotograficznej, uczestnicy stworzą reportaże. Wyniki prezentowane będą na blogu projektu. Jednocześnie w ramach projektu "Zamiana ról. Warsztaty w MCK przeciw stereotypom" prowadzone są warsztaty dla nauczycieli. Poświęcone zostaną uwrażliwieniu pedagogów na problem utrwalania przez szkołę stereotypów oraz przekazanie wiedzy na temat praktyk walczenia z nimi. Zapraszamy na blog http://zamianarol.mckicc.nazwa.pl/  projektu oraz stronę organizatora http://www.mck.krakow.pl/news/zamiana-rol

Temat warsztatów jest rzadko poruszany w szkołach podczas tradycyjnej edukacji, choć stereotypy dotyczące płci często w zasadniczy sposób rzutują na nasze wybory naukowe i zawodowe. Formuła zajęć, która wykorzystuje różne techniki aktywizujące młodzież, ma za zadanie pokazać, na ile schematyczne wyobrażenia dotyczące typowych roli kobiety i mężczyzny mijają się z prawdą i są krzywdzące dla obu płci. Projekt jest związany z organizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury wystawą „Praca kobiety nigdy się nie kończy”, która zapewni podłoże historyczne i materiał wizualny pobudzający uczestników do refleksji. Będzie też inspiracją dla wyboru tematów ich reportaży społecznych.

W ramach projektu "Zamiana ról" powstaną przeznaczone dla nauczycieli materiały oraz pomoce edukacyjne umożliwiające prowadzenie dla młodzieży gimnazjalnych zajęć na temat stereotypów płciowych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook