Podróże Pani Batowskiej
Organizator: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Adres: Agrykola 1, 00-460 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik, CzasDzieci.pl Karp-Szymańska, Pawełczyk S.C.
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Projekt oparty jest na współpracy między muzeami z terenu Mazowsza. W każdym z muzeów odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży poświęcone kulturze XVIII wieku. Z pomocą narzędzia edukacyjnego – multimedialnej repliki biblioteczki podróżnej – uczestnicy będą poznawać osiemnastowieczną historię i dziedzictwo tego okresu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkają się w Warszawie na warsztaty prowadzone w Łazienkach Królewskich. Równolegle projekt adresowany jest do muzealników. Dzięki ich uczestnictwu w projekcie, pomocy w analizie działań ich muzeum oraz warsztatom mistrzowskim powstanie baza pomysłów edukacyjnych. Zostanie ona opublikowana i będzie rozpowszechniana w formie papierowej i cyfrowej. Stworzona w ramach projektu dokumentacja fotograficzna udostępniona zostanie biorącym w nim udział placówkom jako materiał, który będą mogły wykorzystać w celach promocyjnych i edukacyjnych.

Dzięki przeprowadzeniu pilotażowej edycji zajęć dla dzieci w Centrum Zdrowa Dziecka organizatorzy projektu stworzyli skuteczne metody pracy nad reinterpretacją kultury XVIII wieku. Wykorzystywane narzędzia, łączące elementy historyczne z wiadomościami z obszaru historii sztuki oraz nowych technologii doskonale trafia w dziecięce potrzeby. Rozbudza wyobraźnię i pozwala spójnie łączyć przekazywanie wiedzy o dziedzictwie historycznym z nowoczesną edukacją.

Projekt wychodzi również naprzeciw potrzebom lokalnych placówek muzealnych, które mają obecnie ograniczone możliwości prężnego rozwoju. Pomoc w podwyższaniu kwalifikacji kadry oraz w przeprowadzeniu analizy i diagnozy swych możliwości ma na celu ich rozwój oraz wymianę wiedzy i budowanie trwałych związków międzyinstytucjonalnych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook