Miasto młodych – Młode miasto
Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna
Adres: Ornowo 35, 14-100 Ornowo, woj. warmińsko-mazurskie
Partner: Centrum Kultury w Ostródzie, Tygodnik „Nasz Głos” (PM Trans Press),Radio Mazury (Fundacja Wzajemnej Pomocy Chrześcijańskiej)
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Ostróda
W ramach projektu zostaną zorganizowane twórcze warsztaty fotograficzne, plastyczne, muzyczne, techniczne i raz zajęcia dotyczące ulicznych form sztuk kuglarskich. Wszyscy uczestnicy warsztatów dodatkowo wezmą również udział w dostosowanym do swojego wieku kursie animatorów społeczno-kulturalnych, tak by mogli w przyszłości inicjować działania kulturalne w swoich środowiskach. Ważną częścią projektu będzie wystawienie w przestrzeni miejskiej prac uczestników warsztatów. Odbędą się występy uczestników warsztatów kuglarskich i muzycznych oraz ogólnodostępne wystawy prac fotograficznych. Miejscami ekspozycji staną się przystanki autobusowe, zewnętrzne ściany budynków miasta i witryny sklepowe. Dodatkowo uczestnicy zaplanują i wykonają według własnych pomysłów zdobienia miejskich koszy wzdłuż głównych ulic Ostródy.

Projekt ma za zadanie pobudzać kreatywność, pozwalając uczestnikom na realizację ich artystycznych wizji w przestrzeni miejskiej. Ma służyć z jednej strony kształtowaniu zmysłu estetycznego, z drugiej zachęceniu do działań na rzecz własnej społeczności. Uczestnicy będą również kształcić swe umiejętności animatorów, ucząc się podstaw organizacji i promocji imprez, dowiadując się, w jaki sposób i gdzie znajdywać pomocników oraz ćwicząc skuteczną komunikację i zdolności interpersonalne. Istotnym elementem jest też pomysł szerokiego upublicznienia rezultatów prac uczestników projektu, nie tylko przygotowując ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, lecz także dając możliwość mieszkańcom miasta poznania punktu widzenia młodych.

Na stronach internetowych organizatora będzie można znaleźć oprócz zapisu filmowego realizacji projektu gotowe scenariusze warsztatów oraz kursu animatorów społeczno-kulturalnych.

     

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook