Kulturalne powiązania
Organizator: Muzeum w Nysie
Adres: Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa, woj. opolskie
Partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nysie
Czas trwania projektu: luty–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Nysa
„Kultularne powiązania” to projekt adresowany do dzieci z dysfunkcjami umysłowymi, fizycznymi oraz z domów zastępczych i domów dziecka. Obejmuje cykl pięciu spotkań w formie warsztatów i lekcji muzealnych oraz dwudniowe podsumowanie, na którym odbędzie się prezentacja prac wykonanych podczas zajęć. Warsztaty i lekcje organizowane w ramach projektu zostały tak zaplanowane, by objąć zagadnienia zarówno związane z historią miasta, jego zabytkami i instytucjami kultury, jak i zapewnić uczestnikom edukację artystyczną i kulturalną. Tym samym mają za zadanie umożliwić dzieciom ekspresję twórczą oraz uczestnictwo w powstawaniu materiałów promujących kulturę i sztukę ich regionu.

Dzieci biorące udział w projekcie, dzięki pracom powstałym podczas zajęć, będą mogły wziąć udział w promującym działalność Muzeum w Nysie otwartym konkursie plastycznym pod tytułem „Muzealne zbliżenia”. Scenariusze poszczególnych spotkań są tak opracowane, by nie tylko dostosować je do wieku i możliwości dzieci, ale także by stanowiły dla nich przeżycie niezwykłe, ekscytujące, zapadające w pamięć, otwierające na nowe możliwości percepcji i ekspresji.

Na uczestników projektu będą czekać warsztaty ceramiczne i zajęcia dotyczące ceramiki artystycznej, warsztaty plastyczne zapoznające z technikami malarskimi oraz zajęcia związane z rzemiosłem artystycznym. Dzieci wezmą również udział w grze miejskiej pozwalającej im poznać najważniejsze zabytki historyczne Nysy.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook