Uniwersytet Patrzenia - spotkania iluminacyjne
Organizator: Teatr Łaźnia Nowa
Adres: 31-977 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę
Czas trwania projektu: Luty - maj 2011
Miejsce realizacji projektu: Kraków
Projekt "Uniwersytet Patrzenia - działania iluminacyjne" to cykl cotygodniowych spotkań i warsztatów służących promowaniu kultury i możliwości aktywnego uczestniczenia w niej poprzez innowacyjne rozwiązania z edukacji i sztuki oraz specjalnie na potrzeby projektu zawarte partnerstwo. Projekt skierowany jest do 75 uczestników aktywnie zaangażowanych oraz 300 biorących udział biernie w zaplanowanym festiwalu.

Grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia defaworyzowane społecznie oraz wychowawcy i wolontariusze pracujący z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. W ramach projektu zaplanowane są następujące działania: cotygodniowe spotkania Uniwersytetu Patrzenia zakładające spotkania z twórcami, wizyty studyjne i działania artystyczne; cotygodniowe warsztaty socjotearapeutyczne mające na celu niwelowanie różnych urazów, wzmacnianie samooceny, rozbudzanie potrzeb kreatywnych; kręcenie "dzienników komórkowych" dokumentujących własne spojrzenie na siebie i otaczającą rzeczywistość; festiwal Uniwersytetu Patrzenia prezentujący twórcze dokonania uczestników. Inicjatorem projektu jest Teatr Łaźnia Nowa, który z jednej strony angażuje się na rzecz społeczności lokalnej, z drugiej funkcjonuje na międzynarodowej arenie artystycznej. Możliwość poznania Teatru i związanych z nim cenionych twórców stanowi wyjątkową szansę dla dzieci i młodzieży na bezpośredni kontakt z profesjonalnym ośrodkiem kultury.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook