Re: wizje. Program rozwoju świadomości kultury audiowizualnej w czasach nowych mediów.
Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Adres: 41-902 Bytom, woj. śląskie
Partner: Stowarzyszenie Działań Nietypowych Szatnia
Czas trwania projektu: 15 stycznia 2011 - 30 czerwca 2011
Miejsce realizacji projektu: Bytom
  „Re: wizje” to cykl nowatorskich warsztatów edukacyjno-animacyjnych przygotowujących uczniów szkół ponadpodstawowych do świadomego uczestnictwa w kulturze audiowizualnej.

Ich program został skonstruowany tak, by przekazać młodym ludziom podstawowe narzędzia, dzięki którym będą w stanie dokonać analizy i interpretacji tekstów kultury, jakimi są obrazy fotograficzne i filmowe, a następnie nauczyć sposobów praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Ma to pomóc w wytworzeniu dystansu i umiejętności dialogu ze zjawiskami kultury współczesnej wykorzystującymi wizualną perswazję (z jednej strony mogą być to reklamy telewizyjne, z drugiej programy rozrywkowe, ale również kampanie internetowego marketingu wirusowego).

Dopełnieniem cyklu wykładów, w przypadku naszej grupy warsztatowej,  było stworzenie od podstaw kampanii wizualnego marketingu wirusowego wspierającego promocję idei stojących za „Re: wizjami” (akcje: "Kulturystatystyka" oraz "Serdecznie witamy!). Specjalny blok skierowany do nauczycieli miał im pomóc w twórczym podejściu do zagadnień związanych z nowymi mediami w praktyce szkolnej. Pragnąc szeroko rozpropagować idee "Re:wizji" udostępniliśmy animatorom kultury gotowe scenariusze zajęć  oraz wybrane analizy obrazu filmowego i fotograficznego.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook