Podziel się sztuką!
Organizator: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki
Adres: woj. ...
Partner: Fundacja Osiem Życzeń, Warszawa
Czas trwania projektu: styczeń-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki prezentuje i promuje sztukę współczesną poprzez organizowanie wystaw artystów polskich i zagranicznych oraz wystaw problemowych, a także kładzie nacisk na edukację, dostosowując programy do różnych grup społecznych. Fundacja Osiem Życzeń organizuje działania edukacyjnych i akcje społeczne w zakresie wielu dziedzin kultury, angażuje się w edukację dzieci i młodzieży, propaguje sztukę współczesną, a także dba o ułatwianie kontaktu ze sztuką środowiskom wykluczonym społecznie.

Projekt odpowiada na ogromne braki w edukacji kulturalnej w Polsce oraz na potrzebę powszechnego, wolnego dostępu do dóbr kultury. Brakuje nie tylko odpowiednich podręczników, ale ogólnie pojętych materiałów dla nauczycieli: dydaktycznych i szkoleniowych służących edukacji w zakresie sztuki, zwłaszcza sztuki współczesnej, brakuje również przestrzeni wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Projekt zakłada stworzenie takich materiałów w przystępnej, nowoczesnej i atrakcyjnej formie, a w ich powstawaniu aktywnie uczestniczyć będą dzieci i młodzież.

„Podziel się sztuką!” został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie odbędzie się otwarty konkurs na scenariusze krótkich form filmowych w oparciu o wybrane dzieła sztuki z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów, ale też nauczycieli i animatorów kultury z całej Polski. Na podstawie pięciu najlepszych scenariuszy zostaną zrealizowane filmy. Drugi etap obejmuje dwa dwudniowe warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży, w ramach których powstanie sześć animowanych filmów inspirowanych dziełami z kolekcji Zachęty. W czasie trwania projektu prowadzony będzie blog poświęcony nowym mediom jako narzędziom edukacji kulturalnej, służący wymianie doświadczeń i opisywaniu krok po kroku sposobów realizacji krótkich form filmowych. Blog będzie również miejscem dokumentowania rozwoju projektu oraz przestrzenią do prezentacji powstałych w ramach projektu scenariuszy i filmów. Projekt promuje sztukę współczesną, popularyzuje nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne, a także umożliwia młodzieży aktywne i świadome uczestnictwo w kulturze.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook