Interfejs do nowego świata
Organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Adres: 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Instytut Sztuki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Cieszyn
Projekt oparty jest na serii co tygodniowych warsztatów pogłębiających wiedzę dzieci na temat nowych mediów i wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy twórczej. Tematyka warsztatów obejmie m.in. takie zagadnienia jak: Jak sztuka uwzględniała zaawansowaną technologię do swojego repertuaru? Komputer jako niewyczerpane źródło tworzenia. www.mapa-cieszyn.pl/

Praca z językiem wizualnym. Przestrzeń pomiędzy komputerem a przestrzenią publiczną. Ponadto do prowadzenia warsztatów raz w miesiącu zaproszeni zostaną twórcy wielkiego formatu jak Yael Bartana, Paweł Althamer, Józef Robakowski. Partnerem projektu jest Katedra UŚ, dzięki której dzieci będą miały dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania i poznania kreatywnej sztuki przy użyciu nowych mediów. W ramach projektu stworzona zostanie wirtualny subiektywny przewodnik dzieci po Cieszynie, oparty o pracę i wykonane przez dzieci projekty. Dzieci, zapoznając się z historią miasta budują za pomocą współczesnego języka artystycznego wizerunki Cieszyna o walorach edukacyjnych i turystycznych. Na przewodnik złożą się zatem animacje, teledyski, reportaże, gry. Głównymi uczestnikami projektu są dzieci z domów dotkniętych wykluczeniem społecznym. Chcielibyśmy stworzyć sytuację, w której mali beneficjenci uczą się nowego języka (języka sztuki), zastosowania nowej technologii do czegoś innego niż pełne przemocy gry - historii i kultury swojego miasta, kreatywnego myślenia, postrzegania na nowo rzeczy, do których są rutynowo przywiązane.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook