Smykofonia - warsztaty muzyczne dla dzieci, opiekunów i animatorów. Nowoczesne metody rozwijania kompetencji muzycznych dzieci w wieku 0-5.
Organizator: Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich"
Adres: 03-913 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Czas trwania projektu:
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://muzykajest.pl/
Podstawowe cele projektu to:popularyzacja łatwych metod wspierających rozwój słuchu muzycznego najmłodszych, stworzenie polskich doświadczeń w umuzykalnianiu najmłodszych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zagranicznych specjalistów w tej dziedzinie, poszerzenie grona animatorów zajmujących się umuzykalnieniem najmłodszych, stworzenie bazy wiedzy i promocja wczesnego umuzykalniania dzieci. Strona projektu

Prostota metod daje szanse na łatwą popularyzację poprzez wyszkolonych animatorów,czego efektem będzie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w mniejszych ośrodkach.Nasz partner, czyli MCKIS przeprowadzi akcję pozyskiwania animatorów z Mazowsza.chętnych do udziału w szkoleniu.
Tak jak w innych krajach, organizowane przez nas muzyczne spotkania dla maluchów oparte będą o muzykę na wysokim poziomie instrumentalmym. Zapraszać będziemy świetnych muzyków kameralistów. O artystyczny patronat poprosiliśmy Orkiestrę Sinfonia Varsovia, której prestiż dobrze będzie wspierać nasz innowacyjny projekt, otwierać drzwi dla nowych idei.
Promocja idei odbywać się będzie poprzez stronę internetową,konferencje prasową i obecność tematu w mediach.Baza wiedzy na stronie projektu będzie służyć rodzicom, opiekunom i szkolącym sie animatorom. Będzie zawierac m.in.linki do plików muzycznych,nuty i teksty piosenek, opis zabaw.
Celem naszym będzie też pokazanie, że koncert i nauka muzyki mogą być miłą, przyjacielską zabawą, bez sztucznych barier między wykonawcami i odbiorcami.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook