Muzeum Dźwięku – Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów
Organizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Adres: Sękocińska 4 m. 2, 02-313 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, MediaSchool.pl, Platforma Kultury, Purpose
Czas trwania projektu: luty–maj 2013
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.wwarszawie.org.pl/pl/
W ramch projektu zostanie stworzone Internetowe Muzeum Dźwięku Dawnych Instrumentów, które będzie gromadziło zarówno zdjęcia dawnych instrumentów muzycznych, jak również zawierało bank ich brzmień i dźwięków. Jednocześnie powstaną zaawansowane technicznie nowoczesne pomoce dydaktyczne do kształcenia muzycznego.Podczas serii warsztatów dzieci i młodzież za pomocą czułych na ruch sterowników będą tworzyć muzykę orkiestrową. Korzystając z nowoczesnych metod przetwarzania dźwięku, uczestnicy będą mieli szansę zagrać na muzealnych instrumentach. Podczas warsztatów zostanie stworzona przestrzeń, w której dzieci i młodzież będą miały szansę skomponować swój utwór i wspólnie go wykonać. Warsztaty staną się pomostem między historią i tradycją a nowoczesną technologią. Za pomocą języka dostosowanego do współczesnych metod twórczej ekspresji młodego odbiorcy zostanie przekazane muzyczne piękno dawnych instrumentów. 

Projekt, proponując wykorzystanie w kształceniu muzycznym nowoczesnych technologii, jest odpowiedzią zarówno na dzisiejszy brak odpowiedniej edukacji związanej z kształceniem smaku muzycznego, jak i z rozwijaniem talentów muzycznych. Podczas pracy nad utworem dużą rolę odgrywać będzie praca zespołowa. Uczestnicy warsztatów będą musieli podzielić się rolami, ustalić, kto gra na danym instrumencie, i określić, w jaki sposób pojawi się on w wykonywanym utworze.
Projektowi będzie towarzyszyć dwujęzyczna strona internetowa, wzbogacona o zaawansowane aplikacjie internetowe, za pomocą których będzie można grać na dawnych instrumentach.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook