Cała w pikselach
Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK)
Adres: Działdowska 12 24, 01-184 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
Czas trwania projektu: 01.2011 - 05.2011
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.praktycy.org
Osią projektu jest tworzenie internetowej gry edukacyjnej opowiadającej o ważnych postaciach z przeszłości - kobietach, których losy są słabo znane i rzadko występują w podręcznikach do historii. Praca w projekcie miała charakter warsztatowy - pod opieką edukatorów, artystów i instruktorów młodzież będzie uczestniczyła w procesie tworzenia gry na każdym jego etapie. Te etapy to między innymi: badania historyczne, stworzenie scenariusza gry, napisanie dialogów głównych postaci, nagranie głosów postaci, praca nad warstwą wizualną gry, stworzenie hip hopowych piosenek o każdej z postaci, stworzenie podkładu dźwiękowo-muzycznego do gry. strona internetowa projektu: www.praktycy.org/cala

Projekt adresowany jest do dwóch grup: dziewczyn z zakładu poprawczego oraz młodzieży z warszawskich gimnazjów.

Zajęcia były dostosowane poziomem trudności do możliwości i kompetencji uczestników. Dbaliśmy o to, żeby obie grupy mogły uczyć się od siebie. Grupa z zakładu była bardziej odpowiedzialna za warstwę muzyczno-dźwiękową gry (dziewczyny brały udział w naszych porzednich projektach muzycznych), grupa z gimnazjum za warstwę treściową i wizualną. Powstałe materiały (piosenki, wizualizacje, fragmenty gry itd.) zostały wykorzystane do stworzenia multimedialnego i interaktywnego spektaklu, który został zaprezentowany podczas finału projektu i premiery gry internetowej. 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook