Audiostacja.Falenica
Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Kultury (SPK)
Adres: Działdowska 12 24, 01-184 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy, Warszawa-Falenica
Czas trwania projektu: styczeń - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa - Falenica
URL: http://www.praktycy.org
Audiostacja.Falenica to innowacyjny projekt artystyczno–resocjalizacyjny, działanie kulturą, rozumienie resocjalizacji jako procesu wprowadzania w życie społeczne, a nie izolacji. Działania projektu Stowarzyszenia Praktyków Kultury prowadzone były w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Ich celem jest udzielenie głosu „osobom niesłyszalnym” - za pomocą sztuki i nowoczesnych mediów.    

Projekt jest odpowiedzią na specyficzną sytuację dziewczyn osadzonych w zakładzie, które mają ograniczone możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze, często nie mogą wyjść poza mury zakładu ani upubliczniać swoich wizerunków. Dlatego wybraliśmy głos i dźwięki jako sposób komunikacji i porozumienia. Z naszych doświadczeń pracy w zakładzie wynika, że dziewczyny mają ogromną potrzebę mówienia o sobie i bycia wysłuchanymi. Stworzenie internetowej platformy wymiany dźwięków daje im taką możliwość.

Multimedia pełnią nie tylko rolę łącznika, okna na świat, ale również stwarzają bezpieczną i nie opresyjną możliwość opowiedzenia o sobie. Ważne dla nas jest, aby opowieści dziewczyn z zakładu wyrwać z kontekstu, w jakim zazwyczaj są słyszane: talk showów i gazet brukowych. Aby dać im możliwość opowiedzenia o sobie w kontekście sztuki.

Projekt obejmował następujące działania:

 1. Warsztaty wewnątrz zakładu.

Od stycznia do czerwca prowadzimy w zakładzie poprawczym serię warsztatów: pracy z głosem i śpiewu; opowiadania i tworzenia opowieści; rapowania i tworzenia tekstów hip-hopowych; „zbierania dźwięków zakładu”, czyli nagrywania dźwięków codzienności i tworzenia efektów akustycznych.

Do uczestnictwa w projekcie zaprosiłyśmy francuskiego rapera Kohndo, współzałożyciela grupy La Cliqua – jednego z najważniejszych zespołów hip_hopowych lat 90-tych. Kohndo poprowadził część warsztatów rapu, stworzył aranżacje niektórych piosenek oraz objął opieką artystyczną działania projektu.

 2. Interaktywna strona internetowa: www.audiostacjafalenica.pl

Utwory powstałe podczas warsztatów zostały również nagrane i umieszczone na interaktywnej stronie internetowej. Strona pełni rolę platformy wymiany dźwięków. Znajdują się na niej dwa rodzaje plików audio:

- "dźwięki znalezione", krótkie frazy słowne i efekty akustyczne. Internauci mogą bawić się dźwiękami, zgrywać je, komponować z nich własne tła dźwiękowe.

- utwory muzyczne/opowieści - rozciągające się od poetyckiej a jednocześnie hip-hopowej konwencji, po udźwiękowione wypowiedzi nawiązujące do tradycji słuchowisk radiowych.

 3. Słuchowisko

Utwory powstałe w trakcie warsztatów złożyły się na koncert-słuchowisko. Premiera została zaprezentowana 23 maja w Klubie Powiększenie.

 

 

 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook