Akademia Dźwięku
Organizator: Stowarzyszenie 16 Wersów
Adres: 01-483 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
Czas trwania projektu: 01.02.2011 - 30.05.2011
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://16wersow.pl
Projekt Akademia Dźwięku jest wynikiem syntezy doświadczeń dotychczasowych, ponad trzyletnich działań edukacyjno-kulturalnych Stowarzyszenia 16 Wersów. Koncentruje się on na nowoczesnej edukacji muzycznej młodzieży.

Działania merytoryczne projektu można podzielić na dwa komplementarne moduły, realizując działania związane z zaprojektowaniem i testową realizacją nowoczesnego systemu edukacji muzycznej młodzieży:

a) Warsztaty interdyscyplinarne

Trzy cykle zajęć poświęconych zjawisku muzyki współczesnej: „Tworzenie muzyki z wykorzystaniem technologii cyfrowej” „Warsztat Muzyka: prawo autorskie, metody autopromocji, sprzedaważ własnej twórczości” „Jak działa domowe studio nagraniowe?”

b) Internetowa Platforma Edukacyjna

Strona WWW pełniąca funkcję internetowego, dostępnego bezpłatnie na licencji CC, zbioru multimedialnych materiałów edukacyjnych poświęconych zjawisku muzyki współczesnej. Są to stworzone specjalnie na rzecz tego projektu lekcji video, przykładowe scenariusze zajęć szkolnych, schematy graficzne oraz artykułów charakterze edukacyjnym.

 

Akademia Dźwięku jest projektem skierowanym przede wszystkim do młodzieży, a dzięki niektórym elementom jego beneficjentami są również szkolni nauczyciele informatyki/sztuki oraz animatorzy kulturalni. Dzięki stworzeniu multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz sprawdzeniu użyteczności tych materiałów w praktyce, projekt ten może zapoczątkować proces zmian w systemie muzycznego kształcenia młodzieży.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook