Wymiar Wewnętrzny
Organizator: Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem "Nie z tej bajki"
Adres: ul. Łukowska 9/227, 04-133 Praga-Południe, woj. warmińsko-mazurskie
Partner: Ośrodek Kultury Ochoty, Zespół Szkół Specjalnych nr 92, TVR
Czas trwania projektu: styczeń – czerwiec 2015
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: https://www.facebook.com/nieztejbajki
Celem projektu jest powstanie spektaklu, z udziałem dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Będzie to teatr dla otwartej publiczności, przedstawiający autyzm widziany oczami właśnie takich dzieci.

Wykorzystane zostaną środki wyrazu, które odpowiadają ich specyficznej percepcji świata, wykorzystujące polisensoryczne stymulacje, spektakularne operowanie światłem, dźwiękiem, charakterystycznym ruchem z autystycznymi manieryzmami. W rolach głównych wystąpi 21 dzieci z autyzmem, z których część ma za sobą debiut aktorski w autorskim musicalu. Część z nich w ogóle nie mówi, a jednak za pomocą wizualnego przekazu będą mieć możliwość ekspresji swojego „wewnętrznego wymiaru”. Osoby z ASD postrzegają świat poprzez myślenie obrazami i w taki sposób zostanie to przekazane widzom. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach teatralnych opartych o arteterapię. Dzieci niemówiące będą wyposażone w tablety z programami Alternatywnej Komunikacji i syntezatorem mowy. Przebieg projektu będzie można śledzić na specjalnym portalu facebookowym oraz blogu redagowanym przez aktorów projektu. Zwieńczeniem projektu będzie wystawienie spektaklu dla zaproszonych gości oraz dla szerokiej publiczności. Scenariusz przewiduje duże zaangażowanie publiczności w przebieg przedstawienia. Część uczestników stworzy krótką animację poklatkową, stanowiącą element multimedialny przedstawienia. Dodatkowo zostanie zrealizowany dokument, w którym będzie można zobaczyć przebieg całego projektu.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook