MIASTO AV
Organizator: Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej"
Adres: Srebrna 1, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie
Partner: Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie,Agencja Promocyjno-Reklamowa SPOT S.C.,Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Czeskim Cieszynie
Czas trwania projektu: styczeń 2014 - maj 2014
Miejsce realizacji projektu: Cieszyn
URL: http://www.strefaszarej.pl
Młodzież z Czech i Polski weźmie udział w warsztatach audiowizualnych, które pozwolą im zdobyć umiejętność posługiwania się multimediami. Tworząc wspólnie video i podkłady audio będą starali się opisać stosunki panujące wśród młodzieży na pograniczu kultur. Warsztaty uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami zajmującymi się tematyką transgraniczności oraz wykłady z zakresu otwartych licencji CC. Cieszyn to miasto podzielone rzeką na dwa obszary. Na przestrzeni lat granica była ruchoma. Rodziny mieszkające tu od pokoleń, pomimo stałego miejsca pobytu były nazywane raz Polakami, raz Czechami. Ciągłe zmiany polityczne z jednej strony generowały wiele nieporozumień, uprzedzeń i konfliktów, z drugiej natomiast bardzo silnie asymilowały lokalne społeczności. Każde kolejne pokolenie ma inny pogląd na ten temat, sprawa tożsamości przez długi czas pozostawała więc kwestią sporną. Wśród młodzieży jest zatem potrzeba dialogu na te tematy. Do pracy nad projektem, oprócz dwudziestu uczestników z Polski i Czech zaangażowanych w ramach otwartego naboru, zaproszonych zostanie także dwudziestu uczniów z Technikum i Organizacji Reklamy, odpowiedzialnych za promocję wydarzeń i materiałów realizowanych w trakcie trwania projektu. Głównym partnerem medialnym projektu będzie portal Gazetacodzienna.pl, który będzie promował projekt i relacjonował jego kolejne etapy. Podobne działania będzie realizował portal Novinka.pl

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook