Laboratorium Dźwięków
Organizator: Fundacja Braci Golec
Adres: 34-360 Milówka, woj. śląskie
Partner: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Czas trwania projektu: 03.01.2011-31.05.2011
Miejsce realizacji projektu: Milówka
Czym jest Laboratorium Dźwięków: autorskim pilotażowym projektem, którego celem jest stworzenie ścieżki programowej z obszaru edukacji artystycznej. Laboratorium, jako miejsce pokazujące możliwości, rozbudzające zainteresowania, uwrażliwiające muzycznie i przygotowujące do dalszej edukacji artystycznej.

Chcemy stworzyć przestrzeń do niczym nieskrępowanego eksperymentowania, próbowania, doświadczania i zabawy z szeroko rozumianym dźwiękiem (emisja głosu, śpiew biały, rytm, cisza, studio nagrań, praca z mikrofonem, wizerunek sceniczny).

Dla kogo Laboratorium Dźwięków:
projekt będzie realizowany wśród uczniów/uczennic Ogniska Twórczości Artystycznej (OTA), prowadzonego przez fundację w partnerstwie z gminą Milówka. Pod okiem profesjonalnych instruktorów/rek gry na instrumentach (heligonka, skrzypce, dęte) uczy się ok.100 młodych ludzi. Dzięki działalności OTA wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i upowszechniamy dostęp do kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury góralskiej.

Po co Laboratorium Dźwięków: Lekcje gry na instrumencie są tradycyjną metodą edukacji muzycznej, której głównym celem jest zdobycie i doskonalenie umiejętności gry, gdzie często brak przestrzeni na dodatkowe elementy edukacji artystycznej. Dlatego doskonałym uzupełnieniem i wzmocnieniem tradycyjnych form będzie Laboratorium Dźwięków - kompleksowy program, który wykorzystując różnorodne aktywne metody edukacyjne wprowadzi uczennice/uczniów OTA w rozległy świat dźwięków.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook