Dźwiękospacery
Organizator: Fundacja Fabryka UTU
Adres: 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Partner: Stowarzyszenie SZTUKA CIĘ SZUKA
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2011
Miejsce realizacji projektu: Toruń
Dźwiękospacery to interdyscyplinarny projekt nieformalnej edukacji, badający środowisko akustyczne człowieka wraz z całym jego kontekstem - geograficznym, percepcyjnym, społecznym. Działania - głównie w formie warsztatów - skierowane są przede wszystkim do najmłodszych odbiorców - dzieci i młodzieży zamieszkujących niewielkie miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego, z mniejszym dostępem do kultury czy sztuki.

Projekt łączy działania skupione wokół dźwięku, pejzażu dźwiękowego danych miejscowości z formami akcji plastycznych, praktyk fotograficznych; bada relacje między postrzeganiem wizualnym a sferą dźwięku, eksplorującą tożsamość znanych nam miejsc. Materiały i dokumentacja projektu zebrane zostaną w postaci wydawnictwa audio-wizualnego, w którego skład wejdą - nagrania terenowe i indywidualne, rejestrowane przez uczestników warsztatów oraz artystów, scenariusze lekcji a także audio-pamiętniki prowadzone przez uczestniczące w projekcie dzieci. Materiały zostaną udostępnione szerokiemu odbiorcy na licencji Creative Commons w Internecie. Warsztaty podzielone będą na bloki: wprowadzenie do teorii muzyki, zajęcia umuzykalniające, plastyczne, tworzenie indywidualnych dzienników dźwiękowych, słowników. Do prowadzenia warsztatów zaprosimy wielu współczesnych muzyków i audio-eksperymentatorów (m.in. Arszyn, Hati, Emiter, Zgas). Projekt bada wykorzystanie muzyki i dźwięku w edukacji, kulturze oraz stara się upowszechniać wiedzę na temat dźwięków i ich wpływu na organizmy żywe.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook