Edulab - laboratorium lokalnych zastosowań mediów
Organizator: Instytut Kultury Miejskiej
Adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, woj. pomorskie
Partner: Uniwersytet Gdański
Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Gdańsk
URL: http://www.ikm.gda.pl/
Edulab to zastosowanie nowych mediów do poznawania lokalnego dziedzictwa, krytycznej refleksji oraz budowania tożsamości lokalnej. Strona projektu: edulab.medialab.ikm.gda.pl

Projekt wypełnia lukę w systemie polskiego szkolnictwa, w którym brakuje kompleksowej edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i medialnej. Jego celem jest kształcenie umiejętności twórczego i krytycznego podejścia do lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwój umiejętności gromadzenia cyfrowych danych, digitalizacji dziedzictwa, archiwizacji współczesności i prezentowania zbiorów na platformie internetowej, kształcenie umiejętności współpracy w grupie z wykorzystaniem nowych mediów, rozwój świadomości historii i sytuacji społecznej własnej miejscowości.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty dla młodzieży (30 marca-1 kwietnia, 11 czerwca), warsztaty dla nauczycieli, animatorów kultury i edukatorów nieformalnych (26 maja) oraz debata o edukacji medialnej (31 maja). Przygotowano także publikację “Laboratoria mediów” oraz scenariusz warsztatów dla młodzieży umożliwiający wszystkim zainteresowanym przeprowadzenie tego typu działań w swoim środowisku lokalnym.

 Strona projektu: edulab.medialab.ikm.gda.pl

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook