Odkrywanie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego metodą Valley Quest
Organizator: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ)
Adres: Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków, woj. małopolskie
Partner: Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, Rodaki (powiat olkuski)
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Rodaki
URL: http://www.fpds.pl
FPŚ wpiera partnerów lokalnych przy realizacji praktycznych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i propaguje ekologiczny styl życia. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Rodakach chroni dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi Rodaki w ramach cyklicznej imprezy "Otwarte zagrody", a także koordynuje pracę Ekologicznych Klubów Europejskich działających w siedmiu szkołach sąsiadujących.  

Zaproponowany przez obie instytucje projekt "Odkrywanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego metodą Valley Quest" oparty jest o metodę polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Jest to interesująca i nowatorska metoda edukacji kulturalnej w terenie, bazująca na zasadach edukacji poprzez zabawę. Dzięki niej mamy możliwość odkrycia we własnym otoczeniu czegoś zaskakującego, o czym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
Koordynatorami działań będą nauczyciele ze szkół zrzeszonych w EKE. Na warsztatach przygotują pierwszy quest w terenie, a następnie ze swoimi uczniami opracują po minimum jednej „Wyprawie odkrywców”. Na podstawie najciekawszego programu wyprawy powstanie gra internetowa zachęcająca do spróbowania swoich sił w terenie, która będzie również promowana i wykorzystywana w przyszłości na kolejnych warsztatach dla szkół w innych regionach. Kolejne questy trafią do bazy na stronach www.ekoszkola.pl i www.greenways.pl i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych popularyzacją i praktycznym zastosowaniem tej metody.
Lokalne stowarzyszenia i władze samorządowe oraz uczestniczące w projekcie szkoły angażują się w ochronę przyrody i promocję miejscowej kultury, a ze względu na położenie geograficzne (sąsiedztwo jedynej w Europie pustyni śródlądowej) chcą zwrócić uwagę turystów na swój region, a także urozmaicić szlaki spacerowe mieszkańcom swojego regionu i zachęcić młodzież do odkrywania atrakcyjności lokalnej przyrody i kultury.
 

 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook