Leśne Imaginarium
Organizator: Fundacja MI-RO-RO
Adres: Łukowa 13, 83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
Partner: Kara-Kata, MMTrojmiasto.pl
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kolbudy
URL: http://www.miroro.pl/imaginarium
Projekt łączy edukację przyrodniczą z artystyczną. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w grze geocaching, dzięki której uczestnicy będą poznawali przyrodę okolicy i poszukiwali gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla lokalnego ekosystemu. Podczas warsztatów multimedialnych uczestnicy będą natomiast uczyli się dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia i prowadzenia strony internetowej, na której będą dokumentować swoje przyrodnicze odkrycia. Tym samym stworzą interaktywny przewodnik po lokalnej naturze, który będzie zawierał zarówno informacje naukowe, jak i artystyczne wariacje na temat danych obiektów naturalnych. Ukoronowaniem projektu będzie zorganizowanie „Leśnego Imaginarium” – otwartej wystawy, która będzie zorganizowana w lesie.

Oprócz zdobywania wiedzy przyrodniczej zadaniem uczestników będzie podejmowanie inicjatyw artystycznych inspirowanych otaczającą ich naturą. Będą do tego wykorzystywać techniki animacji i wideo (techniki zarówno rysunkowe, jak i filmowe) oraz tworzyć instalacje konstrukcyjno-muzyczne.

Projekt jest formą zachęcenia młodych ludzi do konstruktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Jest propozycją kulturalną i edukacyjną, która wykorzystując naturalne możliwości miejsca, w którym będzie on realizowany, pozwala uczestnikom rozwijać się i nabywać nowych doświadczeń, umiejętności i kompetencji niezbędnych, by czynnie uczestniczyć we współczesnej kulturze i życiu społecznym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook