Drogi bez skrótów, czyli interdyscyplinarne poszukiwanie pozytywnego wizerunku Śląska
Organizator: Polskie Forum Edukacji Europejskiej
Adres: woj. ...
Partner: CSW Kronika - filia Bytomskiego Centrum Kultury, Bytom
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Bytom
PFEE to organizacja ukierunkowana na aktywizację i animację społeczną, edukację pozaformalną, animację kulturalną oraz wspieranie działań młodych ludzi i członków społeczności lokalnej. CSW Kronika realizuje programy społeczno-edukacyjne dla najbiedniejszych dzieci z Bytomia i okolic.  

Projekt „Drogi bez skrótów” jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, pochodzących z ubogich, często patologicznych rodzin. Działania projektowe zostaną skoncentrowane w Bytomiu, jednym z najbiedniejszych śląskich miast, który został wskazany w serwisie turystycznym wp.pl jako najbrzydsze miasto w Polsce. Założeniem projektu jest odkrywanie nowego oblicza Śląska. Będą temu służyć cotygodniowe warsztaty aktywności twórczej (dźwiękowe, fotograficzne), wycieczki, koncerty, pikniki oraz spotkania z wybitnymi artystami, którzy najciekawsze projekty zrealizowali na Śląsku. Odbędzie się konkurs plastyczny "Ale widok" na przedstawienie w dowolnej formie krajobrazu śląskiego. Podczas wycieczek młodzi ludzie zobaczą z innej perspektywy znaną przestrzeń oraz posłuchają jej i poznają historię okolicy. Powstanie również mapa dźwiękowa wydana na CD oraz opracowane przez najmłodszych mapy Bytomia ("postindustrialna" z wytyczonymi miejscami do gry w turbogolfa, "historyczna" obejmująca szlak żydowski z uwzględnieniem miejsc, których już nie ma oraz "mapa osobliwości"), a także interaktywna mapa internetowa. Dzieci będą przewodnikami podczas wycieczek zorganizowanych na podstawie opracowanych map. Wszelkie publikacje, materiały szkoleniowe, scenariusze, filmy, mapy oraz pokłosie konkursu „Ale widok” będą dostępne na stronie internetowej projektu. Organizatorzy przedsięwzięcia pragną, by uczestniczące w projekcie dzieci dostrzegły w Bytomiu i Śląsku ukryty potencjał oraz szansę realizacji swoich ambicji i marzeń, by uwierzyły, że bieda nie musi stanowić piętna, by nabrały pewności siebie i uwierzyły we własne możliwości.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
eto
28 grudnia 2010, 10:51
ja terez hodze do kkroniki

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook