Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych
Organizator: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
Adres: 00-042 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie,Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Cieszyn,Fundacja Kultury Audiowizualnej Strefa Szarej,Starostwo Powiatowe w Cieszynie,Urząd Miejski w Cieszynie
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Cieszyn
 Tematem projektu „Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych” jest komunikacja i współpraca pomiędzy miejskimi instytucjami nauki, kultury i sztuki oraz urzędami państwowymi. W ramach projektu odbędą się cotygodniowe warsztaty dla dzieci połączone z wizytami w instytucjach funkcjonujących w mieście. Dodatkowo raz w miesiącu zaproszeni zostaną animatorzy kultury, aktywiści i artyści, którzy przeprowadzą z dziećmi zajęcia dotyczące tematu projektu. Projekt przewiduje również powstanie wirtualnej „Gry w miasto” wizualizującej zadania instytucji. Będzie ona miała charakter uniwersalny, a jej reguły będzie można przenieść do każdego miasta w Polsce.

 Gra będzie dostępna na stronach internetowych na licencji Creative Commons. Na stronach internetowych dotyczących projektu pojawią się również powstałe w jego ramach prace plastyczne, wideo i fotografie, wyprodukowane zostaną też materiały promocyjne takie jak plakaty i ulotki.
Uczestnicy projektu to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, MOPS wesprze też projekt merytorycznie. Gmina Cieszyn i Powiat Cieszyński w ramach projektu będą koordynowały współpracę instytucji znajdujących się w Cieszynie. Sprzętu i oprogramowania użyczy Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo studenci UŚ w ramach wolontariatu będą prowadzić zajęcia z dziećmi. Galeria „Szara” udostępni pomieszczenia na potrzeby projektu oraz wesprze promocję przedsięwzięcia.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej i kompetencji społecznych i aktywnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Dzieci biorąc w nim udział dowiedzą się dlaczego instytucje publiczne są ważne dla obywateli oraz jakie znaczenie ma poprawna komunikacja na linii placówka-urząd-obywatel.
Organizatorzy chcą wykształcić w dzieciach nawyk uczestnictwa w kulturze i poprzez edukację dotyczącą sposobu działań instytucji, które mają służyć angażowaniu ludzi w inicjatywy społeczne i kulturalne.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną sposoby komunikacji przy pomocy nowoczesnych mediów, usprawnienia jakie owe media przynoszą, ale jednocześnie zwrócona zostanie uwaga na konieczność realnej partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook