Projekty kategorii gra miejska:

zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange IV EDYCJA
Akademia Orange IV EDYCJA
Już po raz czwarty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  
zastępcza grafika dla projektu Akademia Orange V EDYCJA
Akademia Orange V EDYCJA
http://www.akademiaorange.pl/  
obraz projektu
Akademia Orange VI EDYCJA
Już po raz szósty Fundacja Orange ogłosiła konkurs dla instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturalną. Zapraszamy pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Przyznamy granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury.  Regulamin VI edycji Akademii Orange dostępny jest pod adresem http://akademiaorange.pl/about/regulamin_programu/
obraz projektu
Drogi bez skrótów, czyli interdyscyplinarne poszukiwanie pozytywnego wizerunku Śląska
PFEE to organizacja ukierunkowana na aktywizację i animację społeczną, edukację pozaformalną, animację kulturalną oraz wspieranie działań młodych ludzi i członków społeczności lokalnej. CSW Kronika realizuje programy społeczno-edukacyjne dla najbiedniejszych dzieci z Bytomia i okolic.  
zastępcza grafika dla projektu Gra Miejska - Opanuj Gniew
Gra Miejska - Opanuj Gniew
Młodzież z Gniewa będzie podzielona na trzy grupy: TWÓRCÓW, którzy poznają technikę budowy gier miejskich i opracują grę opierając się o nowe technologie, WSPÓŁPRACOWNIKÓW czyli młodzież z kółek historycznych, nauczycieli, przewodników, którzy pomogą zebrać i opracować tło kulturalno-historyczne gry oraz GRACZY czyli odbiorców gry, którzy będą korzystać z tej formy odkrywania miasta. Gra miejska to doskonałe narzędzie do zainteresowania młodych ludzi kulturą, historią a jak się także okazuje nowymi technologiami. Gra będzie miała kilka poziomów i będzie dostosowana do potrzeb różnych odbiorców. Przy całym procesie tworzenia wykorzystywane będzie zaplecze Pracowni Orange w Gniewie. To właśnie w Pracowni gracze otrzymają instrukcji startowe i wypożyczą tablety z aplikacjami potrzebnymi do udziału w grze. Gra ma także się stać narzędziem do zachęcenia wycieczek młodzieżowych do zwiedzania całego miasta a nie tylko ograniczania pobytu w mieście do pozostawania na zamku. Redakcja Nowin Gniewskich (przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece) zajmie się promocja dziań realizowanych w ramach projektu.  
obraz projektu
Leśne Imaginarium
Projekt łączy edukację przyrodniczą z artystyczną. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w grze geocaching, dzięki której uczestnicy będą poznawali przyrodę okolicy i poszukiwali gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla lokalnego ekosystemu. Podczas warsztatów multimedialnych uczestnicy będą natomiast uczyli się dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia i prowadzenia strony internetowej, na której będą dokumentować swoje przyrodnicze odkrycia. Tym samym stworzą interaktywny przewodnik po lokalnej naturze, który będzie zawierał zarówno informacje naukowe, jak i artystyczne wariacje na temat danych obiektów naturalnych. Ukoronowaniem projektu będzie zorganizowanie „Leśnego Imaginarium” – otwartej wystawy, która będzie zorganizowana w lesie.
zastępcza grafika dla projektu Łódź miejscami opisana
Łódź miejscami opisana
Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, animator życia kulturalnego wraz z Muzeum Miasta Łodzi, które posiada ogromne zbiory materiałów o mieście, są inicjatorami projektu edukacji regionalnej „Łódź miejscami opisana”.  
obraz projektu
Medialab Junior
Medialab Junior to trzy cykle nowatorskich warsztatów skierowanych do młodzieży.  W trakcie warsztatów młodzi ludzie korzystając z otwartego oprogramowania i nowych technologii nauczą się kreatywnej współpracy oraz zdobędą wiedzę i umiejetności potrzebne, by stać się aktywnymi twórcami kultury. Każdy cykl warsztatów składa się z sześciu trzygodzinnych spotkań i jest prowadzony przez dwóch trenerów - specjalisty w danej dziedzinie technologii oraz animatora - pedagoga. Efekty warsztatów zostaną zaprezentowane na jednodniowym zjeździe Sharism Junior oraz upublicznione w Internecie.  
zastępcza grafika dla projektu MURA - LOVE GRY
MURA - LOVE GRY
Projekt „MURA – LOVE GRY” zakłada stworzenie bezpłatnej aplikacji na mobilne urządzenia, we współpracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Społecznych STO oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście. Aby dzieci mogły stać się pomysłodawcami oraz współproducentami aplikacji  wezmą najpierw udział w cyklu warsztatów zapoznających ich ze zjawiskiem sztuki w przestrzeni miejskiej i pobudzających ich kreatywność.     
obraz projektu
Namierz coolturę – FRS GAME
Celem projektu jest stworzenie gry edukacyjnej poświęconej dziedzictwu kulturalnemu Lublina. Jej twórcami będą licealiści, którzy podczas cyklu warsztatów zdobędą umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii służących budowaniu prezentacji multimedialnej oraz cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku. W ramach projektu powstanie multimedialna mapa dostępna zarówno jako e-book, jak i tradycyjny przewodnik. Dzięki niej będzie można w ciekawy sposób poznawać historię i kulturę Lublina.
1 3 >>

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook