Dodać jesieni trochę zieleni - fotografia łączy pokolenia
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko
Adres: Piastowska 39, 67-415 Kolsko, woj. lubuskie
Partner: Stowarzyszenie Edukacyjne Tuba, Przedszkole Publiczne w Kolsku i Konotopie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Terenowy w Nowej Soli, Tygodnik Krąg Sp. z o.o.
Czas trwania projektu: styczeń–czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Kolsko
URL: http://kolsko.com
„Fotografia łączy pokolenia” to cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin. Projekt ma za zadanie zacieśniać więzi między przedszkolakami a ich dziadkami, którzy zostaną zaproszeni do współpracy. Łącznikiem między pokoleniami ma być nowa technologia, w której tajniki dziadkowie będą wprowadzać swoje wnuki. Każda para uczestników wybierze 40 swoich najciekawszych fotografii, z których powstaną unikatowe albumy dla wszystkich rodzin biorących udział w warsztatach. Projekt zakończy wystawa prac uczestników projektu. Wszystkie materiały związane z programem znajdą się również na stronach internetowych gminy Kolsko.

Projekt rozpocznie się zajęciami fotograficznymi dla seniorów, po których odbędą się zajęcia dla dzieci. Podczas warsztatów dla przedszkolaków to dziadkowie i babcie będą przekazywać swoim wnukom posiadaną wiedzę, a przez wspólną zabawę nauczą obsługi aparatu oraz robienia zdjęć. W ramach spotkań odbędą się także praktyczne zajęcia w terenie, na których rodziny będą wspólnie uczyły się fotografii plenerowej.

Działania, w których wspólnie uczestniczą starsi i młodsi, odpowiadają na potrzebę wzmocnienia wśród dzieci autorytetu osób starszych. Zajęcia dają szansę aktywnego uczestnictwa w działalności artystycznej, tworząc niepowtarzalną szansę międzypokoleniowej współpracy i pokazując, w jaki sposób mimo różnicy wieku można ciekawie spędzać wspólnie czas. Projekt koncentrując się wokół współczesnych technik fotograficznych, ma również za zadanie zapobiegać technicznemu i komputerowemu wykluczeniu osób starszych.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook