DOC WOLA
Organizator: Spółdzielnia Dokumentalna
Adres: 04-216 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Czas trwania projektu: II - V 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
URL: http://www.spoldzielniadokumentalna.pl/
DOC WOLA to projekt  skierowany do młodzieży z warszawskiej dzielnicy Wola. Założeniem głównym jest poprowadzenie serii warsztatów fotograficznych, filmowych, teatralnych i sztuk wizualnych,których wspólnym mianownikiem będzie hasło "dokumentujemy Wolę", a wymiernym działaniem dokumentacja tej dzielnicy. Uczestnicy, pod okiem instruktorów, realizować będą własne koncepcje dokumentalne, które finalnie złożą się na obraz dzielnicy. Obraz dzielnicy zobaczycie na stronie www.docwawa.pl

Efekty zajęć oraz realizacje uczestników zostaną zaprezentowane na finałowym podsumowaniu projektu. Podczas finału zostanie zaprezentowany spektakl teatralny o charakterze dokumentalnym, wystawa zdjęć, pokaz filmów dokumentalnych oraz prezentacja prac wizualnych.Ponadto prace uczestników zostaną umieszczone na stronie internetowej DOC WAWA. Strona będzie punktem wyjścia do realizacji kolejnych edycji projektu na terenie innych dzielnic Warszawy.

Na stronie będą umieszczone nie tylko prace dokumentalne dzieci i młodzieży, ale również przykładowe scenariusze i konspekty zajęć bazujących na technikach dokumentalnych. Strona DOC WAWA będzie następnie promowana w środowisku edukacyjnym i polecana innym organizacjom pozarządowym, instytucjom kultury, bibliotekom, miejscom edukacyjnym- jako platforma wymiany doświadczeń oraz prezentacji dokonań młodych warszawskich dokumentalistów.

EFEKTY PROJEKTU:  www.docwawa.pl

 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook