Dizajn z naszego podwórka - nowe media w edukacji kulturalnej i kształceniu kadr kultury z terenów wiejskich
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Kultury Aktywnej SO:ON
Adres: woj. ...
Partner: Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach (powiat ełcki)
Czas trwania projektu: październik - maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Stare Juchy, Skomack
Projekt stworzony przez młodych animatorów kultury ze Stowarzyszenia SO:ON to oryginalne, nowatorskie działania, których uczestnikami, a jednocześnie współtwórcami są nauczyciele oraz instruktorzy domów kultury na terenie gminy Stare Juchy oraz mieszkający na tym terenie młodzi ludzie.  

W ramach projektu wyłoniona zostanie grupa liderów lokalnych (instruktorów i nauczycieli), którzy wezmą udział w serii intensywnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych praktyków kultury (m.in. designera, fotografika, webmastera, filmowca, eksperta komunikacji społecznej). Wspólnie opracują oni scenariusz nowatorskiego projektu dla młodzieży ze szkoły podstawowej w Skomacku. Tak pomyślany projekt pozwoli ustanowić linię trwałej współpracy między szkołą i domem kultury (tzw. Partnerstwo Lokalne).
Na podstawie opracowanego scenariusza grupa liderów zrealizuje wraz z młodzieżą działania skoncentrowane wokół lokalności jako źródła inspiracji. Dizajn jest tu rozumiany nie jako poszukiwanie/import należytych wzorów postępu z zewnątrz (wielkiego miasta i jego normotwórczych instytucji), ale jako udoskonalanie własnego, najbliższego otoczenia przy wykorzystaniu tych (czasem czekających na uruchomienie) sił, zasobów, talentów, które stanowią kapitał społeczności lokalnej.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook