Deptak sztuki
Organizator: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Adres: 44-200 Rybnik, woj. śląskie
Partner: stowarzyszenie artystyczne Uwagi wARTe
Czas trwania projektu: luty - maj 2011
Miejsce realizacji projektu: Rybnik
URL: http://cris.org.pl/
 Projekt był realizowany w przestrzeni miejskiej w Rybniku na dwóch zaniedbanych i opuszczonych ulicach, które chcemy rewitalizować po przez działania społeczno- kulturalne skierowane zostały do dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie. Projekt jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych jakie realizujemy w tej części miasta. Jest też zaspokojeniem potrzeb edukacyjnych dzieci mających ograniczony dostęp do kultury. Proponowane warsztaty artystyczne będą prowadzone przez artystów w nietypowej scenerii jaką jest ulica i jej zakątki. Chcemy nie tylko pokazać uroki tej części miasta ale  również włączyć dzieci do działań rewitalizacyjnych.

 Do każdego miesiąca realizacji projektu zostały przypisane konkretne działania artystyczne. Luty był miesiącem małej architektury: odbyły się warsztaty dla przedszkolaków "Mapa jako sztuka - odkrywanie starych map, tworzenie subiektywnej mapy ulicy", podczas których dzieci poznawały podstawy planowania miasta i tworzyły swoje subiektywne mapy. Marzec był miesiącem fotografii - zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne dla niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy. Dzieci i młodzież fotografowała ulice i jej zakątki. Efektem tych zajęć były piękne zdjęcia ulicy, które zostały zaprezentowane na wernisażu podsumowującym miesiąc. W kwietniu odbył się happening "Rytmy ulicy"- dzieci inspirowane przetwarzanymi cyfrowo odgłosami ulicy tworzyły do nich ilustrację plastyczną – kolorując kolorowy plakat kamienic. Happening miał charakter interaktywny - do współuczestnictwa zostali zaproszeni przechodnie. W miesiącu maju odbyły się warsztaty teatralne. Dzieci przegotowywały kolorowy pochód z flagami i wstęgami. Zorganizowana została gra miejska oparta na historii miasta i ulic. Finałem projektu było duże otwarte wydarzenie Święto Ulicy połączone z prezentacją prac wszystkich uczestników oraz z występami artystycznymi oraz konkursami.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook