Zakochana Warszawa - pierwsza odsłona
Organizator: Muzeum Powstania Warszawskiego
Adres: 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
Partner: Stowarzyszenie rodzin i opiekunów osób z zespołem Downa – „Bardziej Kochani”,Zespół Szkół Specjalnych nr 100, Warszawa,Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka, Warszawa
Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2012
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Projekt Muzeum Powstania warszawskiego "Zakochana Warszawa" jest skierowany do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Celem projektu jest pozakaznie możliwości angażowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w działania instytucji kultury i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi. Poprzez ten projekt Muzeum chce skłonić inne instytycje kultury, ale równiez placówki edukacyjne do otwierania sie nie niepełnosprawnych intekeltualnie. W ramach projektu Muzeum wraz z Partnerami zaangażuje młodizez ze szkół specjalnych w życie kulturalne stolicy pprzez wykorzystanie narzędzia jakim jest fotografia. 

 Partnerzy projektu to dwie szkoły specjalne, w których edukacja dostosowana jest do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, które od dziesięciu lat realizuje projekty edukacyjne i kulturalne skierowane do osób z zespołem Downa.
Projekt „Zakochana Warszawa” będzie miał postać warsztatów fotograficznych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Uczniowie szkół specjalnych będących partnerami projektu, po zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi fotografowania, zrobią serię zdjęć przy pomocy jednorazowych aparatów, a wyniki ich pracy zostaną zaprezentowane na wystawach w szkołach. Istotna będzie również współpraca partnerów projektu, bowiem wymiana doświadczeń między pedagogami, animatorami kultury oraz przewodnikami Muzeum Powstania Warszawskiego zaowocuje publikacją „Przewodnik fotografowania dla opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie”, do którego załącznikiem będzie film dokumentujący przebieg projektu. „Przewodnik” zostanie rozdystrybuowany do placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi w całym kraju, może być również udostępniany w postaci elektronicznej wszystkim osobom zainteresowanym tym tematem. Dodatkowo zostanie opracowana metodologia oprowadzania osób niepełnosprawnych intelektualnie po Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Fotoplastikonie.
Niezwykle istotny jest fakt, że projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie, które zazwyczaj są pomijane w organizacji wydarzeń kulturalnych. Tymczasem takie osoby również chętnie wyrażają się poprzez aktywność artystyczną, w tym przypadku – fotografię.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść
Komentarze:
Piotr jurkitewicz
15 lipca 2012, 17:04
lubię zakochana warszawa

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook