Wizje(R) Kultura obrazu, obraz w kulturze.
Organizator: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Adres: 41-902 Bytom, woj. śląskie
Partner: Biblioteka Miejska w Bytomiu, Bytom
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2012
Miejsce realizacji projektu: Bytom
 Projekt „Wizje® Kultura obrazu, obraz w kulturze” powstał jako efekt ścisłej współpracy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Biblioteki Miejskiej w Bytomiu i ma za zadanie przedstawić szeroko rozumiane obrazy (prezentowane za pomocą różnych technik: malarstwa, animacji, fotografii, filmu) jako jedne z podstawowych mediów kultury oraz nauczyć ich interpretacji. Projekt porusza także problem cyfrowej archiwizacji obrazów i tworzenia w ten sposób dziedzictwa kulturowego.  

 Przedsięwzięcie składa się z trzech części. Pierwsza to cykl wykładów skierowany do animatorów kultury, pedagogów i edukatorów muzealnych poświęcony analizie obrazów i metodom ich archiwizacji. Uczestnicy wykładów zapoznają się także z innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą.
Druga część to warsztaty pod nazwą „Wizje®ek. Ruchome piaski – animowane obrazki” przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, także niepełnosprawnych. Podczas tych zajęć dzieci będą się posługiwały podświetlanym stołem do malowania piaskiem, a w efekcie powstanie film animowany.
Trzeci warsztat „Wizje®. Odbicia pamięci” jest przeznaczony dla młodzieży i opierać się będzie na nieskatalogowanych zbiorach fotografii i klisz filmowych z początku XX wieku znajdujących się w posiadaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W ramach zajęć młodzież utworzy cyfrowe archiwum, wystawy oraz wizualizację, która zostanie zaprezentowana na budynku Muzeum Górnośląskiego w Noc Muzeów.
Wszystkie materiały edukacyjne i dokumentacja przebiegu warsztatów zostaną zebrane w postaci książeczki poprojektowej oraz udostępnione na stronie internetowej na licencji Creative Commons.
Projekt ma za zadanie nauczyć świadomej analizy, interpretacji i kreowania obrazów oraz uświadomić ciągłość historyczno-kulturową procesu powstawania obrazów, począwszy od tradycyjnych technik (malarstwo), po nowe media takie jak fotografia, animacja czy film. Przeprowadzone warsztaty dotyczące cyfrowej archiwizacji obrazu oraz kreatywnego wykorzystania tych zbiorów uświadamiają wartość muzeum rozumianego jako archiwum obrazów.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook