Pamięć wywołana
Organizator: Fundacja Salony
Adres: ul. Bursztynowa 15, 65-012 Zielona Góra, woj. opolskie
Partner: Gimnazjum nr 3 im Józefa Chełmońskiego, Zakład Animacji Kultury i Andragogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gazeta Wyborcza Zielona Góra
Czas trwania projektu: styczeń – maj 2015
Miejsce realizacji projektu: Zielona Góra
URL: http://fundacjasalony.pl
Projekt „Pamięć wywołana” zakłada przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów z grupą młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze. Głównym problemem poruszanym podczas warsztatów będzie dostęp do materiałów archiwalnych - zdjęć, na których pojawia się przestrzeń publiczna, sztuka i architektura miasta.

To pierwsza inicjatywa w Zielonej Górze, mająca na celu archiwizację i uporządkowanie starych fotografii, dokumentujących miejską przestrzeń. Pragniemy zachęcić młodzież do współpracy z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Spółdzielczego Domu Kultury Nowita, którzy przechowują swoje stare archiwa na kliszach. W ramach projektu młodzież będzie digitalizowała te materiały i poznawała osobiste historie związane z powstaniem wybranych fotografii. Również Uniwersytet Zielonogórski udostępni stare niewywołane i niewykorzystywane do tej pory klisze (oraz przekaże prawa do ich wykorzystania), które przechowywane są w Zakładzie Animacji Kultury. Rezultatem projektu będzie zapoznanie młodzieży z nową technologią, pozwalającą na zachowanie starych fotografii w wersji cyfrowej. Młodzież pomoże zdigitalizować materiały również starszym uczestnikom projektu. Z zebranych materiałów powstanie internetowa mapa zdjęć na blogu projektu oraz niewielki album, przedstawiający wybrane zdjęcia oraz osobiste historie z nimi związane. Album będzie dostępny w instytucjach kultury w Zielonej Górze. Wszystkie scenariusze zajęć zostaną udostępnione w formie otwartych licencji.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook