WYDARZENIA, reportaże i felietony w tv internetowej
Organizator: Toruńskie Forum Twórców i Animatorów Kultury
Adres: woj. ...
Partner: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
Czas trwania projektu: styczeń-maj 2010
Miejsce realizacji projektu: Warszawa
Toruńskie Forum Twórców i Animatorów Kultury - organizacja prowadząca różnorodną działalność kulturalną i oświatową jest twórcą projektu „WYDARZENIA reportaże i felietony w tv internetowej”. W realizacji przedsięwzięcia partnerować będzie jej warszawska Galeria Zachęta, ważny ośrodek sztuki współczesnej.  

Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk wizualnych i jest odpowiedzią na istotną potrzebę wykształcenia świadomego odbiorcy kultury i sztuki. Rzesze Polaków widzą sztukę i jej zjawiska poprzez stereotypy i uproszczenia i nie potrafią odczytywać funkcjonujących w kulturze kodów. Projekt „WYDARZENIA” ma szansę to zmienić, proponując edukację oryginalną i niezależną.
Realizacja projektu obejmuje kilka etapów. W pierwszej fazie powstanie sześć filmów na podstawie wydarzeń, które odbywać się będą w ciągu pierwszego półrocza 2010 r. w Zachęcie. Trzy wystawy zostaną sfilmowane zza kulis – zarejestrowane zostaną poszczególne fazy budowania wystawy, wizyta w magazynie sztuki i innych miejscach niedostępnych dla zwiedzających. Obrazy filmowe będą uzupełnione komentarzami artystów, kuratorów i krytyków, którzy w przystępny sposób wytłumaczą zjawiska w sztuce, a wszystko to zostanie pokazane w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Na podstawie filmów wybrane zostaną tematy dotyczące: sztuki współczesnej, historii sztuki, filozofii codzienności i funkcjonowania instytucji kultury. Zrealizowane materiały będą punktem wyjścia do przygotowania konspektów lekcji (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum), które zostaną umieszczone na stronie internetowej. Szkoły będą mieć wolną rękę w korzystaniu z nich: będzie można je pobierać, powielać bądź tworzyć swe własne programy w oparciu o przedstawione propozycje.
Bardzo istotny będzie wkład Działu Edukacji Zachęty. Doświadczeni animatorzy kultury pomogą stworzyć scenariusze filmów, wezmą udział w merytorycznym przygotowywaniu konspektów lekcji, a także będą się kontaktować z wieloma specjalistami zewnętrznymi: pedagogami, psychologami i innymi, którzy opiniować będą na bieżąco postęp prac.
Zamierzeniem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury, gdyż zrealizowany materiał będzie dostępny nieodpłatnie w Internecie w polskiej i angielskiej wersji językowej dla każdego – także dla osób ubogich, chorych, wykluczonych.
Ostatecznym efektem projektu ma być zmiana sposobu postrzegania kultury współczesnej przez uczniów i nauczycieli, a także wytworzenie i sprawdzenie konkretnych, innowacyjnych metod pracy w dziedzinie edukacji kulturalnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
 

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook