Usłysz film. Kinomani audiodeskrypcji
Organizator: Pałac Kultury Zagłębia
Adres: Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
Partner: Adria S.C. Edukacja Filmowa i Medialna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
Czas trwania projektu: marzec-czerwiec 2013
Miejsce realizacji projektu: Dąbrowa Górnicza
URL: http://www.palac.art.pl
Celem projektu jest stworzenie możliwości odbierania sztuki filmowej osobom słabowidzącym i niewidomym dzięki organizacji seansów kinowych z audiodeskrypcją. Organizatorzy wspólnie przygotują i opracują filmy, które są istotne z punktu widzenia edukacji szkolnej. Powstanie sześć scenariuszy lekcyjnych wykorzystujących filmy z audiodeskrypcją. W projekcie będą uczestniczyli zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele. Po wspólnym seansie kinowym przed nauczycielami będzie stało zadanie przeprowadzenia lekcji dotyczących ekranowej lektury. W czasie warsztatów uczniowie zrealizują natomiast metodą poklatkową kilkuminutowy film animowany, który będzie następnie wyświetlany w kinie podczas otwartych seansów.

Projekt związany jest z realizacją specyficznych potrzeb uczniów niewidomych. Niepełnosprawność wyklucza ich z uczestnictwa w jednej z najważniejszych dziś gałęzi kultury i rozrywki. Projekt, dostarczając narzędzi o wysokich walorach edukacyjnych, jest również odpowiedzią na potrzeby pedagogów i nauczycieli pracującymi z niewidomymi.

„Usłysz film” jest wspólną inicjatywą organizacji zajmujących się edukacją filmową i medialną oraz ośrodka szkolno-wychowawczego zajmującego się dziećmi z dysfunkcjami wzorku. Dzięki swojej współpracy organizatorzy chcą pomóc w otworzeniu się instytucji kultury na osoby niewidome i niedowidzące.

Więcej ▼ Mniej ▲
Dodaj komentarz
Komentuj
Imię lub nick
treść

zobacz pomysły uwolnione w edycjach Akademii OrangeAkademia Orange - Licencja
O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane w tym serwisie, stworzone w ramach programu Akademia Orange, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych materiałów. (Więcej informacji o licencjonowaniu materiałów Akademii Orange).


ikona facebook